vrijdag 30 mei 2014

Windhandelaar A. de Wolff fantaseert erop los

Een van de marktleiders in de Nederlandse windhandel is A. de Wolff te Heerenveen. Met zijn bedrijf De Wolff Nederland Windenergie (WNW) bouwt of ontwikkelt hij al sinds 1993 windmolens en windmolenparken. ,,In een zelfstandige en onafhankelijke positie binnen de windenergie wordt aan klanten een totaalconcept aangeboden voor de gehele doorloop van een project. Klanten worden vanaf het begin (initiëren van locaties) tot eind (beheer van windturbines) ondersteund en ontzorgd door De Wolff,” meldt de website van zijn bedrijf. 

De Wolff wil tegenwoordig graag een aantal windparken in Fryslân realiseren, onder meer de opschaling van het windpark Noorderpolder ten noorden van Dronryp en op twee locaties een windpark bij Heerenveen. Bij het eerste treedt hij op samen met een aantal boeren, bij het tweede samen met onder meer het Duurzaamheidsplatform Heerenveen, Eneco, Lidl, Noordenwind, Staatsbosbeheer, Omrin en de Feriening Fryske Doarpsmûnen. 

De Wolff is in dit consortium de centrale man; hij regelt alles van a tot z inclusief de te saneren molens in het plan. Noordenwind en de Feriening Fryske Doarpsmûnen, u heeft het zich vast al gerealiseerd, zijn aangesloten bij het Platform Duurzaam Fryslân. Dat op zijn beurt weer deel uitmaakt van Fryslân foar de Wyn, de club die momenteel ,,neutraal” voorlichting organiseert over windmolenplannen op informatie-avonden. 

Nu wil het geval dat directeur De Wolff in zijn schriftelijke voorlichting aan Fryslân foar de Wyn – en dus aan de Friese bevolking – niet altijd de waarheid spreekt. Op het aanvraagformulier van het project Noorderpolder (vier turbines van ieder 3 megawatt) staat geschreven: ,,De opbrengsten en milieueffecten van het windpark zijn groot! Het windpark zal indien er vier turbines worden gesitueerd jaarlijks ongeveer 40.000.000 kWh aan groene stroom produceren. Bij een gemiddeld gezinsverbruik van 3.300 kWh per jaar is dit gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van ruim 12.000 gemiddelde huishoudens!” 

Blijkbaar beschikt marktleider De Wolff over magische windmolens met ongekende rendementen, want vier moderne turbines van ieder 3 MW produceren bij Dronryp nooit meer dan 26,4 miljoen kWh (12 MW met 2200 vollasturen, een rendement van 25 procent). Dat staat gelijk aan, niet het energieverbruik, zoals De Wolff suggereert, maar het elektriciteitsgebruik van 8000 huishoudens, en niet van de vermelde 12.000. 

Zou het in de windhandel gewoonte zijn om overal een kwart tot eenderde bij te fantaseren? 

Gevreesd moet worden dat dat zo is. Over het windpark Heerenveen (tien turbines van ieder 3 MW) beweert De Wolff in de stukken dat er 80.000.000 kWh aan elektriciteit zal worden opgewekt. In werkelijkheid komen tien turbines van 3 MW niet verder dan 66 miljoen kWh. De Wolff stelt verder de CO2-uitstootbesparing van het park Heerenveen op 27.200 ton per jaar. Maar vergeleken met moderne Nederlandse gascentrales komt 30 MW windenergie niet verder dan 24.000 ton (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Cijfers windenergie), met een waarde van zo’n 120.000 euro in de emissiehandel. 

Over windpark Sieswerd meldde ik dat de initiatiefnemers spraken van een CO2-besparing van 77.000 kilo, dat moest zijn: 77.000 ton. Een wel heel erg rooskleurig schatting. Wederom vergeleken met diezelfde Nederlandse gascentrales gaat het bij Sieswerd (een park van 40 MW) om een besparing van 32.000 ton (67 retourtjes van een Boeing 747 Schiphol-Peking). Waarde in de emissiehandel: 160.000 euro. 

Bij dat alles moet worden bedacht dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geen rekening houdt met de CO2-uitstoot van conventionele centrales die moeten worden opgestart als windmolens niet draaien omdat het niet hard genoeg waait of omdat ze stilstaan voor onderhoud. Daardoor en door het emissiehandelsysteem met lage prijzen per ton CO2 levert windenergie in Nederland volgens de geleerden nauwelijks besparing op CO2-uitstoot op, in 2010 volgens het CBS nog geen 1 procent. 

Is het ernstig dat De Wolff Nederland Windenergie de Friese bevolking cijfers op de mouw speldt die niet kloppen? U kunt het A. de Wolff of zijn zakenpartners wellicht zelf vragen op de regiobijeenkomst van Fryslân foar de Wyn in Heerenveen op 25 juni.


.

1 opmerking:

  1. Ik kan het alleen maar prijzen wanneer mensen kritisch zijn over dit soort zaken. Maar u had echter ook wel wat kritischer kunnen kijken naar de onwaarheden die u hier zelf verkondigd. De heer A. de Wolff is namelijk niet werkzaam bij of eigenaar van De Wolff Nederland Windenergie. Dat bedrijf is in handen van zijn broers. Klein detail, maar u citeert van de website van WNW, terwijl dat wat daar verkondigd wordt helemaal niets te maken heeft met de uitspraken van dhr. A. de Wolff.

    BeantwoordenVerwijderen