dinsdag 13 mei 2014

Heeft de provincie al betaald voor windenergie bij Burdaard?

Een paar dagen nadat Fryslân foar de Wyn begon met het inzamelen van windenergieplannen in de provincie, kreeg een indiener van drie windmolenplannen, de stichting Lokale Enerzjy Ferwerderadiel (LEF), begin februari een subsidie van de provincie van bijna twee ton. 

Het geld, afkomstig uit Wurkje foar Fryslân en het provinciale Energiefonds, moet worden besteed aan het energieneutraal maken van het dorp Burdaard. Het plan is om dat te doen middels de aanleg van een warmtenet en de opwekking van eigen elektriciteit. Volgens de gemeente Ferwerderadiel kan dat laatste ,,door stevig in te zetten op de opwekking van (eigen) duurzame elektriciteit in de vorm van zonnepanelen of een dorpsmolen” (Projectenboek Ferwerderadiel, juni 2012). 

In 2010 gaf de provincie al eens 50.000 euro als ontwikkelingssteun aan LEF. Anno 2014 heeft LEF – zelfstandig als gemeentelijk investeringsfonds én optredend uit naam van anonieme investeerders – plannen voor de bouw van 162,5 meter hoge windmolens (ten westen van Hallum, ten oosten van Blije en ten noorden van Burdaard). Ze zijn ingediend bij de regiegroep van Fryslân foar de Wyn. 

Dat roept de vraag op in hoeverre de provincie, door haar subsidies aan LEF, nu als medefinancier kan gelden van de plannen van LEF. Een andere vraag is of de regiegroep van Fryslân foar de Wyn in staat is om de plannen van LEF ,,neutraal” te beoordelen, zoals haar met de provincie afgestemde taakopdracht luidt. Een van de leden van de regiegroep is Johannes Houtsma, de voorman van het Platform Duurzaam Fryslân (de verenigde windmoleneigenaren) die in de afgelopen jaren met zijn begin maart opgeheven bedrijf Da Vinci Finance financieel advies gaf aan LEF. 

Fryslân foar de Wyn probeert momenteel de steun van dorpen te verkrijgen voor windmolenplannen door te inventariseren welke financiële voordelen voor dorpen een dergelijke steun zouden kunnen bewerkstelligen. In het geval van Burdaard schermt de aldus door de provincie met in totaal minstens 2,4 ton ondersteunde stichting LEF met participatie in een nog te bouwen dorpsmolen, die opgenomen zou kunnen worden in het windmolenplan LEF-Midden. 

Wat de vraag opwerpt, niet alleen hoe ,,neutraal” de regiegroep van Fryslân foar de Wyn tegenover LEF-Midden is, maar ook en vooral hoe neutraal de provincie de windenergieplannen in Ferwerderadiel nog kan beoordelen. 

Datzelfde geldt overigens, maar dit terzijde, voor de gemeenteraad van Ferwerderadiel. Zij staat in het huidige windmolentraject voorlopig nog buitenspel, maar zou zich eens kunnen gaan afvragen wat dat precies is: een door de gemeente opgezet investeringsfonds, dat als zodanig naar buiten treedt (met gemeente-ambtenaren als woordvoerders), maar dat ook zaken zegt te behartigen van private (onbekende) investeerders. Is zo'n fonds niet een unicum, om maar geen andere woorden te gebruiken, in de lokale democratie?

[Zie over de rol van Fryslân foar de Wyn bij het plan LEF-West mijn stuk 'Dubbele petten in Friese windenergie']

Geen opmerkingen:

Een reactie posten