woensdag 21 mei 2014

Voor Apotheker is de Bouhoeke het Afrika van Fryslân

Provinciale Staten laten zich voor wat betreft de plaatsing van windmolens adviseren door Fryslân foar de Wyn. Dat is een kongsi van belangengroepen: een club huiseigenaren tussen Schettens en Kornwerderzand, een provinciebrede club milieufanaten en een club die opkomt voor de portemonnee van boeren. 

Het is dus eigenlijk een coalitie van Groen Of Ik Schiet en Eigen Geld Eerst. 

Albert Koers van de stichting Houd Friesland Mooi woont in Schettens: 
,,Ik ben zelf inwoner van één van de zoekgebieden - Kop Afsluitdijk - en dus kan en wil ik bij het bespreken van de inhoud van de structuurvisie niet pretenderen neutraal te zijn. (..) Hierna zal ik dat negatieve oordeel onderbouwen - als gezegd: niet langer neutraal, maar als betrokken inwoner. Daarbij leg ik enige nadruk op de plannen voor de kop van de Afsluitdijk, niet alleen omdat ik in dat gebied woon, maar ook omdat de plannen voor het IJsselmeer door her Rijk overgenomen kunnen worden en omdat voor het zoekgebied bij Heerenveen Provincie en gemeenten elkaar reeds op hoofdlijnen hebben gevonden.” 
(A. Koers, ‘Windparken in Fryslân: werkelijkheid of windhandel?’, 6 november 2012) 

Hans van der Werf, directeur Friese Milieu Federatie
,,Het IJsselmeer en de Waddenzee zijn Natura200-gebieden waar beperkingen gelden, onder andere vanwege de impact op vogels.” 
 (Jaarverslag 2011, FMF) 

Ron Koopal, voorzitter Fryske Feriening Doarpsmûnen (aangesloten bij Platform Duurzaam Fryslân): 
,,Door het verdwijnen van het melkquotum vanaf 1 januari 2015 moeten melkveehouders op zoek naar nieuwe afschrijvingsmogelijkheden. Investeren in energie-opwekking kan een oplossing zijn.” 
(Website Bureau Ekwadraat) 

Omdat het college van Gedeputeerde Staten met betrekking tot haar windmolenbeleid in de problemen is gebracht door de gemeente Súdwest-Fryslân, die geen windmolens in het IJsselmeer wil, heeft gedeputeerde Hans Konst in februari zijn toevlucht genomen tot de vertegenwoordigers van bovenstaande deelbelangen, die mogen onderzoeken of de windmolens die gepland staan voor het IJsselmeer niet misschien naar de economisch en politiek zwakke Bouhoeke van Fryslân kunnen worden overgeplaatst. Daar zijn de gemeenten nog niet gefuseerd tot supergemeenten, daar waait het meestal hard, en daar wonen behalve werklozen ook boeren met veel geld. 

Vandaar dat de voorzitter van het Comité Red De OZB In Schettens En Omgeving (Koers), de beschermheer van de IJsselmeervogels, niet de voetbalclub (Van der Werf) en deze of gene windhandelaar (Koopal, Houtsma) tot eind juni mogen proberen om dorpen en dorpjes in het noorden en noordwesten van Friesland met spiegeltjes en kraaltjes om te kopen. Zeg ‘ja’ tegen een clustertje IJsselmeermolens bij jullie in de buurt, dan kun je er misschien nog een centje aan overhouden ook. Want zo zijn die windmolenmiljonairs dan ook wel weer. 

De FNP, die zich op provinciaal niveau in 2011 juist sterk maakte voor de drie ‘zoekgebieden’ IJsselmeer, kop-Afsluitdijk en Heerenveen, laat nu even niets van zich horen. De afdeling in Súdwest-Fryslân is niet tegen windmolens op het IJsselmeer, maar wel tegen een te grote concentratie op de kop-Afsluitdijk. En de afdeling Heerenveen van de FNP moet niets hebben van windmolens in het aldaar door de provincie aangewezen concentratiegebied. Dus ja, wat moet je dan als hoofdbestuur zijnde. Je mond houden en maar kijken uit welke hoek straks de wind waait. 

Nog onlangs heeft het college van B en W van Súdwest-Frylân bekrachtigd dat zij windmolens in het IJsselmeer niet ziet zitten. Burgemeester Hayo Apotheker en zijn wethouders weten wel dat zij daarmee de facto de poging steunen om de troep in de Bouhoeke te dumpen. Het doet me denken aan een gedachtengang die mijn geschiedenisleraar op de middelbare school enigszins provocerend inbracht tegen bezwaren tegen kernenergie. 

Hoezo is kernafval een probleem? Dat dump je toch gewoon in Afrika? Je geeft ze wat spiegeltjes en kraaltjes en ze gaan toch vanzelf dood.


.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten