vrijdag 16 mei 2014

De windhandel bepaalt z'n eigen spelregels

In de milieueffectrapportage (MER) over Offshore Windpark Q4 West, in april vorig jaar opgesteld door Pondera Consult in Hengelo in opdracht van Eneco, gaat het over zeventig nog te bouwen molens in de Noordzee, op 26 kilometer afstand van Bergen aan Zee. Het is een vijfhonderd pagina’s dik rapport, waarin evenwel de woorden ‘stookolie’ of ‘diesel’ niet voorkomen. 

Iemand die ik onlangs sprak werkt in de offshore; diens bedrijf was enkele jaren geleden betrokken bij de bouw van een windmolenpark voor de Deense kust. ,,Maandenlang lagen daar veertig sleepboten te dampen,” zei hij. ,,Die lopen op stookolie. Zoveel sleepboten stoten op één dag meer CO2 uit dan alle auto’s op de hele wereld”. 

Nu zal dat laatste ongetwijfeld enigszins overdreven zijn, maar feit is dat de verbranding van één liter gasolie een CO2-emissie tot gevolg heeft van 3135 gram. De uitstoot van de heavy fuel oil (zware stookolie) die sleepboten verbruiken, is nog groter. Ik heb die wijsheid opgeduikeld uit het rapport ‘Peek BV Ketenanalyse CO2-emissies baggerwerken’ uit 2010. 

Nu zou ik echt niet weten, en ook niet durven schatten, hoeveel liter gasolie (of stookolie) sleepboten en andere schepen in totaal verbruiken bij de aanleg en het onderhouden en het ooit weer afbreken van een windmolenpark op zee. Dat staat namelijk helemaal niet in die MER-boekwerken. Maar als één liter gelijk staat aan 3,1 kilo CO2, dan moet de totale CO2-uitstoot alleen al bij de aanleg van zo’n zogenaamd ‘milieuvriendelijk’ windpark gigantisch zijn. 

Hetgeen enigszins relativeert wat men tegenwoordig zo vaak hoort over het windpark Gemini, in aanbouw boven Schiermonnikoog, namelijk dat het in de toekomst een CO2-uitstoot van 1,25 miljoen ton per jaar zal besparen. Nog afgezien van het feit dat windenergie in het algemeen volgens wetenschappers géén noemenswaardige reductie van CO2-uitstoot oplevert, omdat bij schommelingen in de elektriciteitsproductie de conventionele energiecentrales weer moeten worden opgestart, hetgeen bijzonder milieu-onvriendelijk schijnt te zijn. 

Diesel, stookolie, sleepboten – ze komen ook niet voor in de proloog van de MER voor het geplande Windpark Fryslân voor de kust van Makkum in het IJsselmeer, de ‘Notitie reikwijdte en detailniveau Windpark Fryslân'. Ook al opgesteld door Pondera Consult in Hengelo. Het is de bedoeling dat dit bedrijf straks ook de MER voor het park gaat maken. 

Zoals Eeltsje Hettinga op de Feartfisk al schreef (‘Windhandel in Noord-Nederland’) is Hans Rijntalder de directeur van Pondera Consult. En dezelfde Hans Rijntalder zit ook in het bestuur van de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA), die de belangen behartigt van windenergie. Hij is daar de secretaris van. 

Op de website van de NWEA staat bij ‘Doel en missie’ het volgende: ,,De Nederlandse Wind Energie Associatie behartigt de belangen van windenergie. In NWEA werken de organisaties en bedrijven samen, die in Nederland actief zijn op het gebied van windenergie op land en op de Noordzee. NWEA wil overheid en bedrijfsleven bewegen meer werk te maken van windenergie. Ook wil NWEA de positieve betrokkenheid van het publiek bij windenergie vergroten.” 

Dat is toch grappig. De windindustrie (Eneco, Windpark Fryslân) huurt z’n eigen milieurapporteurs in (Pondera Consult). Dat is zoiets als een slager vragen om z’n eigen vlees te keuren. Wat in de voedselvoorziening uit den boze is, is in de miljardenhandel die de windindustrie is, blijkbaar de normaalste zaak van de wereld. 

Ook koopt de windindustrie z’n eigen ,,onderzoeken” die bedoeld zijn om de publieke opinie mee te bewerken. Ze doet daar zelfs niet geheimzinnig over, het betreft immers een nobel doel, ,,de positieve betrokkenheid van het publiek [te] vergroten”. 

Een mooi voorbeeld levert, alweer, Windpark Fryslân. Gisteren opende de Leeuwarder Courant met een bericht dat Windpark Fryslân geen negatief effect zou hebben op het toerisme in Makkum en aan de Friese IJsselmeerkust. Het onderzoek was uitgevoerd door een bureau van Stenden Hogeschool en was absoluut betrouwbaar. 

 Er was voor betaald door opdrachtgever… Pondera Consult.

*

Geen opmerkingen:

Een reactie posten