zaterdag 31 mei 2014

Hayo, geef mij mijn Afsluitdijkmolens terug

Wonderlijk: er ligt een plan klaar voor plaatsing van 112 MW windenergie in een lijnopstelling langs het Friese deel van de Afsluitdijk, maar het is door Fryslân foar de Wyn op de B-lijst geplaatst en niemand heeft het er nog over. 

Je hoort het vaak op straat: waarom zetten ze die dingen niet op de Afsluitdijk neer, daar heeft toch niemand er last van? Dat is toevallig ook het in een motie vastgelegde standpunt van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân, die op 27 juni 2013 haar voorkeur voor de Afsluitdijk heeft uitgesproken boven het IJsselmeer als locatie voor windmolens: ,,Wanneer het onderzoek naar plaatsing van windmolens bij/op de Afsluitdijk voldoende rendement oplevert in het aantal MW’s, is realisatie van een windmolenpark in het IJsselmeer geen optie meer”. En: ,,Het draagvlak voor molens langs/bij de Afsluitdijk is veel groter dan het draagvlak in het IJsselmeer.” 

Motie van VVD, PvdA en CDA, aangenomen met 27 stemmen voor en drie tegen (CU en Totaal Lokaal). 

De Statenfractie van D66 liet nog op 25 februari 2014 in de Leeuwarder Courant weten dat de Afsluitdijkoptie open moest blijven. En ook de lokale stichting Don Quichot, die zich verzet tegen windmolens in het IJsselmeer en langs de IJsselmeerkust, is die mening toegedaan. LC, 27 maart 2014: ,,De stichting wil dat de provincie de mogelijkheden voor een lijnopstelling langs de Afsluitdijk openhoudt, om een alternatief te hebben voor Windpark Fryslân in het geval er op het vasteland te weinig plek gevonden kan worden voor windmolens.” 

Sindsdien is het stil rond het plan Windpark Afsluitdijk van de E-Connection Group en Eneco Wind BV. Toen Fryslân foar de Wyn haar initiatievenlijst bekendmaakte op 9 mei, bleek het door de gemeenteraad en de bevolking van Súdwest-Fryslân breed ondersteunde idee voor molens op de Afsluitdijk te zijn afgeserveerd. Het was op de ‘reservelijst’ beland, werd aldus aangemerkt als ,,minder kansrijk” en nu lijkt het alsof het niet bestaat. De officiële reden zal ongetwijfeld zijn dat Windpark Afsluitdijk (nog) geen afspraken had gemaakt over te saneren oude windmolens op het Friese vasteland. En niet te vergeten de aantasting van ruimtelijke en natuurwaarden door de plaatsing van windturbines zo dicht bij de Waddenzee. Met andere woorden, zowel de boerenwindmolenbouwers van Platform Duurzaam Fryslân als de natuurbeschermers van de Friese Milieu Federatie (waartoe ook de Waddenvereniging behoort) hebben er belang bij om het Windpark Afsluitdijk de voet dwars te zetten. 

Dat beide partners in Fryslân foar de Wyn geen enkele democratische legitimatie hebben – van de koepelorganisatie FMF kun je als burger zelfs niet eens lid worden – is een feit dat in het licht van het raadsbesluit van Súdwest-Fryslân van 27 juni 2013 extra opvalt. Een interessante vraag is nu of binnen de Friese Milieu Federatie de belangen van de Waddenvereniging zwaarder wegen dan die van It Fryske Gea. Kort gezegd: molens in het IJsselmeer of langs de Afsluitdijk, of molens in het Friese open landschap? 

Gezien het onder de tafel werken van Windpark Afsluitdijk en de zoektocht naar locaties op land van Fryslân foar de Wyn, lijkt de Waddenvereniging op punten vóór te staan. Maar schijn bedriegt misschien. Zowel het verzet tegen het IJsselmeerplan als dat tegen megaturbines naast uw deur is springlevend. Wellicht dat straks de Afsluitdijk dus toch weer om de hoek komt kijken. 

Ook raar is dat je er burgemeester Hayo Apotheker van Súdwest-Fryslân niet over hoort. Met geen woord verdedigt hij het besluit van zijn eigen gemeenteraad. Met een variant op keizer Augustus: Hayo, geef mij mijn Afsluitdijkmolens terug.


.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten