woensdag 28 mei 2014

Friese CDA: kampioen van de boerenwindhandel

Het CDA, een van de collegepartijen in de Friese Gedeputeerde Staten, wil de mogelijkheid openhouden dat de gehele Rijkstaakstelling voor Fryslân van 530,5 megawatt op het Friese vasteland wordt gerealiseerd. Als er genoeg ‘aanbod’ van acceptabele projecten is via Fryslân foar de Wyn, moet de provincie de vrijheid houden om voor die optie te kiezen. 

Dat zei CDA-Statenlid Fernande Teernstra vandaag tegen Omrop Fryslân. Gedeputeerde Hans Konst liet in de Statencommissie Lân, Loft en Wetter weten dat die optie er volgens hem niet is. De gedeputeerde houdt er rekening mee dat het Rijk in eerste instantie 250 megawatt op het IJsselmeer gerealiseerd zal willen zien. Gevraagd naar de mogelijkheid om de hele taakstelling op land te realiseren, antwoordde Konst: ,,Teoretysk kin dat, mar ik ferwachtsje dat it gjin reële mooglikheid is.” 

De positie van het CDA in dezen is enigszins merkwaardig, aangezien nu al duidelijk is dat de PvdA van Konst en ook de derde coalitiepartner FNP er weinig voor voelen om het Friese platteland op te zadelen met onnodig veel windmolens. In feite werpt het CDA zich op als de kampioen van de boerenwindmolenclusters, waarvoor de plannen in de afgelopen maanden zijn verzameld door Fryslân foar de Wyn. 

Intussen is ook duidelijk dat natuurorganisatie It Fryske Gea zich bijna zeker zal verzetten tegen een aantal windmolenplannen. Daarbij gaat het met name om die plannen die zich dichtbij natuurgebieden bevinden, om plannen langs de Wadden- en Ijsselmeerkust en om plannen in open landschappen waar zich nog geen op te schalen clusters bevinden. 

De positie van het CDA is interessant voor iedereen die tegen te veel verspreide megawindmolenclusters op het vasteland is en die van plan is te gaan stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen van maart volgend jaar.

.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten