zaterdag 31 mei 2014

Burgerinitiatief kan uitkomst bieden in windmolendrama

Een van de instrumenten om een heroverweging van besluiten in de Tweede Kamer te bewerkstelligen is het burgerinitiatief. Daarbij moet het gaan om een uitgewerkt voorstel waarover de Kamer een standpunt kan innemen, vergezeld van tenminste 40.000 handtekeningen van personen van 18 jaar of ouder, met vermelding van naam, adres en geboortedatum. Het voorstel mag daarnaast in de afgelopen twee jaar niet in de Kamer aan de orde zijn geweest. 

Bestuurslid Arjen Doedel van de stichting Hou Friesland Mooi suggereerde vandaag op de Facebooksite van Hou Friesland Mooi om een dergelijk burgerinitiatief in te dienen aangaande de in het Energie Akkoord van 2013 afgesproken taakstelling van 6000 megawatt windenergie op land in 2020. 

Doedel: ,,Zolang ‘Den Haag’ ons oplegt dat wij in ons overvolle kleine landje de 6000 MW op land moeten plaatsen (Fryslân 530,5 MW) leveren actiegroepen/omwonenden een bijna heilloze strijd. (..) Een burgerinitiatief zou uitkomst kunnen bieden.” De weerstand tegen windenergie groeit, en niet alleen in Fryslân. Volgens Doedel is het zaak om ,,het aandeel van windenergie kleiner [te maken] ten faveure van zonne-energie, energiebesparing en andere alternatieven.” Dat voorstel kan dus via een burgerinitiatief aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. 

De als paddestoelen uit de grond rijzende verzetsgroepen, proteststichtingen en actiecomité’s tegen windmolens in Fryslân kunnen de handen ineenslaan en gezamenlijk het voortouw nemen in het organiseren van zo’n initiatief. Voor Hou Friesland Mooi ligt het mogelijk enigszins lastig om hierin de eerste stap te zetten. De stichting heeft zich verbonden aan het Fryslân foar de Wyn-proces, dat na de zomer moet uitmonden in een advies over de verdeling van de Rijkstaakstelling van 530,5 MW aan Gedeputeerde Staten. 

Kortom: wie is aan zet?


.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten