maandag 23 juni 2014

Illapu - Musica Andina (Full Album, 1972)

PERSBERICHT Jonge vioolvirtuoos Tim de Vries treedt op in Dokkum

PERSBERICHT 

Jonge vioolvirtuoos Tim de Vries treedt op in Dokkum 

Violist Tim de Vries (13) en pianist Dušan Hóly geven op zondagmiddag 6 juli een openluchtconcert in het centrum van Dokkum. Het concert (aanvang 15.00 uur) wordt georganiseerd door de Stichting Dokkum Cultureel en is in de Grote Breedstraat. Op het programma staan: 

Edward Elgar, Vioolsonate in E-klein, op. 82, deel 1: Allegro 

Johann Sebastian Bach, Partita Nr. 2 in D-klein, BWV 1004, 1: Allemande, 2. Sarabanda, 3. Giga 

Henryk Wieniawski, Scherzo-Tarantelle 

Antonio Vivaldi, Concerto Nr. 2 in G-klein, op. 8 (‘Zomer’ uit: De Vier Jaargetijden) 

Igor Stravinsky, Chanson russe 

Tim de Vries speelt viool vanaf zijn zevende jaar. Hij begon aan muziekschool Fluxus in Zaandam en studeert nu in de Jongtalentenklas van het Conservatorium van Amsterdam bij Johannes Leertouwer. Tim bespeelt een Enrico Ceruti-viool (Cremona 1839), hem ter beschikking gesteld door een particuliere bruikleengever. Zijn strijkstok is in bruikleen van het Nationaal Muziekinstrumentenfonds (NMF). 

Tim won onder meer het eerste Prinses Christina Junior Concours in 2012, de Solistenprijs van het Peter de Grote Festival in Groningen in 2013 en dit jaar het Britten Viool Concours in Zwolle. Hij soleerde al op 11-jarige leeftijd met het Noord-Hollands Jeugdorkest in het Zaantheater in Zaandam (Tsjaikovsky, ‘Méditation’) en later ook met het Britten Jeugd Strijkorkest en het Haydn Jeugd Strijkorkest. In oktober zal hij met het NHJO in Zaandam soleren in ‘Zigeunerweisen’ van Sarasate. 

Zijn spel was op televisie te beluisteren in onder meer de programma’s Jong Talent in Muziek (waarin hij samen met violiste Simone Lamsma speelde in het dubbelconcert van Bach) en De Wereld Draait Door. Interviews met hem verschenen in Elsevier, de Volkskrant, Noordhollands Dagblad, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad en op Radio 4, Radio Stad Amsterdam en Omrop Fryslân. 

Anderen over Tim de Vries: 

“Soms denk je wel eens dat wonderkinderen alleen vroeger leefden: Bach, Mozart, de violist Yehudi Menuhin. Maar ze zijn er ook nog in de 21e eeuw. Gisteren was ik getuige van het Friese vioolwonder Tim de Vries uit Zaandam. In de prachtige Groate Kerk in Sint Jacobiparochie genoten ongeveer 120 mensen van het virtuoze en muzikale spel van dit grote talent.” 
(Friesch Dagblad

“Het concert werd op werkelijk prachtige wijze geopend door de bijna 11-jarige Tim de Vries. Deze jonge knul speelt al vanaf zijn zevende viool en maakt een stormachtige carrière door. (..) Tim spiest de een na de andere prijs aan zijn strijkstok, zo goed is hij. En het eind is hopelijk nog niet in zicht. Gisteravond speelde hij twee stukken, waarvan één een nogal complex stuk van een Nederlandse componist. De goed gevulde kerk werd in vervoering gebracht.” 
(www.beeldvaneendorp.com) 

“Dat kind is dus een wonderkind. Hier zullen we ongetwijfeld nog een boel van horen. Het zou mij niet verbazen als ik hem over een jaar of tien op de televisie zal zien met een ontroerende vertolking van een sonate van Telemann in de Royal Albert Hall. Een violist van wereldklasse! Een Friese Yehudi Menuhin!” 
(schrijver Johan Veenstra) 

,,Dé grote verrassing van deze middag was de 13-jarige Tim de Vries, die met groot meesterschap het ‘Scherzo Tarantelle’ van de Poolse vioolvirtuoos Henri Wieniawsky (1870) ten gehore bracht. Tim laat de muziek zingen, juichen, klagen op een uitermate boeiende wijze zonder enige arrogantie. Hij overtuigt niet alleen door zijn fabelachtige techniek, maar ook en vooral door zijn muzikale zeggingskracht.” 
(Theo Nederpelt, www.cultuurzeist.nl)


zaterdag 21 juni 2014

Vashti Bunyan - Just Another Diamond Day (Full Album, 1969)

Vashti Bunyan - Against The Sky, Turning Backs

David Bowie - Ashes To Ashes

Fryske 'sjoernalistyk' yn tsjinst fan Ljouwert Kulturele Haadstêd

It Konseptplan Platfoarm Fryslân om te kommen ta in ,,mediasintrum” yn Fryslân tsjinnet de belangen fan Omrop Fryslân en Lwd2018, mar absolút net dy fan de regionale kwaliteitssjoernalistyk 


Yn in saneamde ‘mediabrief’ (dd. 10 juny) hawwe Deputearre Steaten Provinsjale Steaten op ‘e hichte brocht fan ûntjouwingen yn it nasjonale en regionale mediabestel, de rol en posysje fan Omrop Fryslân dêryn en har stânpunten dêroer. Ferline jier hat PS oanjûn wol jild beskikbere stelle te wollen foar in provinsjaal ,,mediasintrum” as soks sin hie en mooglik like. DS beäntwurdzje dy fraach yn de brief befêstigjend. ,,Yn dit skriuwen jouwe wy oan dat in takomstbestindich en plurifoarm Frysk mediaplatfoarm, ûnder de wurknamme Poadium Fryslân, mooglik liket.” Taheakke by de brief is in Konseptplan Poadium Fryslân. 

Ut de brief wurdt dúdlik dat noed oer de takomstige posysje fan Omrop Fryslân foar DS de wichtichste reden is om te sykjen nei ,,eksperiminten” en ,,nije modellen, nije foarmen fan gearwurking en nije inisjativen”. Soargen binne der ek oer de fertsjinmodellen by oare regionale media, lês: de kranten. DS binne benaud foar ferskraling fan de regionale sjoernalistyk en dat soe min wêze foar ,,it goed funksjonearjen fan in demokratyske mienskip”. Mei Poadium Fryslân wolle DS dêrom it doel fan it ,,behâld fan selsstannige, profesjonele en plurifoarme sjoernalistyk foar de ynwenners fan Fryslân” tsjinje, mei ,,behâld fan de eigenheid en ûnôfhinklikens fan de media”. 

It Konseptplan Poadium Fryslân sels fermeldt net wa’t de opstellers binne, mar DS melde dat it opsteld is ,,ûnder oanfiering fan Omrop Fryslân”. It plan berêst op twa spoaren: 1) gearwurking fan (besteande) media-organisaasjes, dy’t harren nijsfoarsjenning sammele (fia links) oanbiede, en 2) in poadium meitsje om it publyksberik te ferheegjen en partisipaasje fan maatskiplike en kulturele organisaasjes mooglik te meitsjen. 

,,Ek op it mêd fan djipgeander sjoernalistyk, dêr’t ûndersyk foar nedich is, kinne partijen de gearwurking sykje,” skriuwe DS. It foardiel fan Poadium Fryslân foar tradisjonele en nije mediabedriuwen leit benammen yn it gruttere publyksberik, mar ek yn de kânsen op ,,fernijende sjoernalistyk en nije fertsjinmodellen”. Al mei al moat der in ,,coalition of the willing” komme, dy’t mei-inoar tekenje wol foar ,,in sosjaal platfoarm [..] dêr’t de identiteit fan Fryslân, de ynwenners en har ‘produkten’ sintraal yn stiet”. Utdruklik wurdt dêrby troch DS wiisd op de ,,ekstra kâns” dy’t Lwd2018 opsmite soe. DS fine it fan belang dat der ,,goede kommunikaasje en ynformaasje” jûn wurdt oer it Lwd2018-ûndernimmen en boppedat soe it goed wêze as dy ynformaasje ,,op ien punt bondele oanbean wurdt”, nammentlik fia Poadium Fryslân. 

Fierder sjogge de (dus ûnbekende) opstellers fan it Konseptplan Poadium Fryslân foar har dat ek gearwurking socht wurdt mei freelancesjoernalisten, Fryske kennisynstellingen en ynnovative bedriuwen. DS: ,,De tiid liket yn Fryslân ryp foar gearwurking tusken tradisjonele en nije media, mediabedriuwen en zzp’ers, kulturele en mienskiplike organisaasjes.” Dat alles fansels foarsjoen fan in redaksjestatút en regels oer it ferwizen nei boarnen. 

Koartsein: ,,Wy sjogge dat it foarstel foar in digitaal Poadium Fryslân in goede oanset is om foar de Fryske mienskip nije kânsen te skeppen foar selsstannige, profesjonele en plurifoarme sjoernalistyk fan kwaliteit, mei behâld fan de eigenheid en selsstannigens fan elk fan de dielnimmende partijen.” 


De twadde alinea op side 2 fan it Konseptplan jout al dalik oan dat Omrop Fryslân net de iennichste opsteller fan it plan west hat: 

,,Fryslân heeft een eigenzinnig karakter. Alleen al door haar eigen taal en cultuur. Er staat de komende jaren veel moois te gebeuren en er liggen volop kansen in- en voor Fryslân. Vanuit eigen kracht en met een toenemend zelfbewustzijn. Zo worden in aanloop naar Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 veel nieuwe inspirerende projecten uitgerold en biedt bijvoorbeeld ook de investeringsagenda van de provincie volop kansen voor tot de verbeelding sprekende, innovatieve en duurzame initiatieven. Alle reden om nu ook te investeren in een centraal digitaal platform waarop we aan onszelf, maar ook aan de rest van Europa en de wereld, laten zien wat hier leeft en op welke eigenzinnige, creatieve en innovatieve wijze wij zaken hier aanpakken.” 

Seagen wy hjirboppe al dat Lwd2018 yn de fizy fan DS in foaroansteand plak krijt yn de plannen, hjir wurdt de missy fan Lwd2018 iepen en bleat ta de kearn makke fan Platfoarm Fryslân. Neffens de opstellers steane de aktiviteiten fan Lwd2018 sintraal yn it boppeneamde ,,earste spoar” fan sjoernalistike gearwurking binnen it Platfoarm. It giet dan om ,,structurele inhoudelijke en productionele samenwerking”: ,,Er worden concrete plannen ontwikkeld om met meerdere mediapartijen evenementen, gelieerd aan Culturele Hoofdstad 2018, te verslaan”. 

En op side 4 docht bliken dat ek it ,,twadde spoar” (it partisipaasjespoar foar maatskiplike en kulturele organisaasjes) yn it teken komt te stean fan Lwd2018, dy’t dêr sels spesjaal in tiim fan skriuwers, fotografen en filmers foar gearstalt: 

,,Een van de eerste organisaties die een belangrijke bijdrage levert aan- en profiteert van het platform, is KH2018. De thema’s Cultuur & Natuur, Stad & Platteland en Diversiteit & Mienskip, bieden, net als de sub-programma’s Lab Leeuwarden en Royal Friesian, een interessant en breed kader voor thematische journalistieke producties. Gericht op eigen inwoners, maar ook op de rest van Europa en daarbuiten. KH 2018 stelt een klein toegewijd team van schrijvers, fotografen en filmers samen, dat binnen de gekozen thema’s nieuws, achtergronden en verdieping produceert. Door niet alleen Friese- en Nederlandse journalisten te contracteren, maar ook buitenlandse, ontstaat een breed beeld en wordt de content ook geschikt voor publicatie over de grens. KH2018 kan zo binnen Podium Fryslân een inhoudelijke invulling geven aan haar ambitie om middels micro-targeting geïnteresseerde doelgroepen binnen heel Europa te bereiken.” 

Fierderop blykt dat it ek de bedoeling is om ,,met de nieuwste technieken ons culturele erfgoed” te ûntsluten en te presintearjen op it platfoarm: ,,Verleden, heden en toekomst komen hier samen en vesterken zo de Friese identiteit”. En: ,,Het platform wordt – ook na het jaar waarin Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa was – gebruikt om inwoners van Europa te enthousiasmeren voor (een bezoek aan) Fryslân.” 


Yntusken kringt wol de fraach him op: wat hat dat allegear mei it stypjen fan ,,selsstannige, profesjonele en plurifoarme sjoernalistyk fan kwaliteit” (brief Deputearre Steaten) te krijen? 

Foar elkenien mei de eagen iepen is it dúdlik dat Platfoarm Fryslân, dêr’t Omrop Fryslân yn it neijier mei út ein sette wol, inkeld in manier is foar de provinsje om Omrop Fryslân te stypjen yn in tiid fan tanimmende ûnwissichheid oer it regionale omropbestel. Plus dêrby in manier om Lwd2018 ynfloed útoefenje te litten op de wize sa’t Lwd2018 yn de publisiteit komt. Foar ien en oar hat de provinsje yn de perioade 2014-2015 200.000 euro útlutsen, in bedrach dat noch boppe-op de subsidiearring komt dy’t de provinsje sawiesa al reservearre hat foar ferslachjouwing fan Lwd2018-eveneminten. 

De provinsje, yn kasu deputearre Jannewietske de Vries fan Kultuer, smyt hjir fjouwer belangen op ien heap, as soe dat sa mar kinne: it stypjen fan Omrop Fryslân, it stypjen fan de regionale sjoernalistyk, it stypjen fan Lwd2018, en it befoarderjen fan ,,de Fryske identiteit”. Dy fjouwer belangen kinne lykwols net ûnder ien redaksjonele paraplu ûnderbrocht wurde. Yn feite is Platfoarm Fryslân in reekgerdyn om te ferdizenjen dat der ekstra jild nei de Omrop moat foar de ferslachjouwing fan Lwd2018-eveneminten. Yn feite is Platfoarm Fryslân ek in reekgerdyn om te ferdizenjen dat de provinsje graach wol dat Lwd2018 yn it nijs komt sa’t Lwd2018 sels graach wol. 

En yn feite is Platfoarm Fryslân dêrom tagelyk in ûntkenning fan alles dêr’t regionale kwaliteitssjoernalistyk foar stean moatte soe. Sa’n sjoernalistyk, foar safier’t er himsels serieus nimt, lit him nammentlik net degradearje ta de hoer fan dizze of jinge maatskiplike of kulturele organisaasje of fan marketing-ideeën oer Fryske identeit. Ferbjusterjend is it dêrby dat de plannemakkers nota bene tinke it Platfoarm ek noch fungearje litte te kinnen as ferlingstik fan sjoernalistike opliedingen...

It kin dan ek net oars as Provinsjale Steaten ferwize it Konseptplan Platfoarm Fryslân plus it foarnimmen fan de deputearre om dit nije ,,mediasintrum” fan provinsjewege te sanksjonearjen en te ûnderstypjen nei it rûne argyf: ommers it bêste plak foar sawol hopeleaze as skealike media-inisjativen.


.

vrijdag 20 juni 2014

Hooplik sit de kont yn de broek fan Jan Visser dêr ek nei de fakânsje noch

,,Het tij keert,” skreau de Leeuwarder Courant op 4 febrewaris. ,,Het besef groeit dat nieuwe windparken kansen bieden. Misschien wil Friesland liever meer dan minder windmolens.” It stik einige mei in fierdere presisearring: ,,Als investeerders, eigenaren van oude molens en profijt zoekende burgers de krachten bundelen, kan er een verrassende optelsom ontstaan. Geen 530,5 megawatt, maar misschien wel 600. Of meer.”  

In healjier letter is der fan dat, oars nearne op stuolle, optimisme neat mear oer. It Fryslân foar de Wyn-proses is in mislearring, foar safier’t it ,,draachflak” fine moast foar wynmûneplannen. Dat draachflak is der ûnder de omwenners fan sokke plannen net. Dat ha oan no ta alle ynformaasjejûnen sa klear as in klûntsje útwiisd. De lêste hoop fan FFDW is in NIPO-enkête, mar gjin politikus kin sa’n anonime hifking serieuzer nimme as de tûzenen sammele hantekens fan allerhanne aksjekomitees dy’t de lêste twa moanne as poddestuollen út de grûn sketten binne. 

It seit folle dat dy sitewaasje folslein net wjerspegele waard troch it stimgedrach, earejuster, yn Provinsjale Steaten oer it 530,5 megawatt-útstel. Blynseach hawwe de lemmingen har fan de troch Deputearre Steaten oanwiisde rots stoart en har ferplichte ta it pleatsen fan in stik as 180 megamûnen fan 165 meter heech. In grut part komt yn de Iselmar, dat is no wol dúdlik, mar hoefolle krekt wurdt net earder as dit neijier oer kediisd. Ek de Ofslútdyk is, op útdruklik fersyk fan de FNP, wer yn byld as pleatsingslokaasje. En it oare moat dan mar earne op it Fryske fêstelân komme te stean. 

Winst is wol dat no besletten is om net méar as 530,5 megawatt te pleatsen. Gjin ,,verrassende optelsom” dus. En winst is fansels ek de bjusterbaarlike weromkear fan de Ofslútdyk. Deputearre Konst hat de Steatebrede opdracht meikrigen om by it Ryk ,,alles te dwaan” sadat de Ofslútdyk yn it neijier as serieuze pleatsingslokaasje meiwoegen wurde kin. 

Lof foar de opposysjonele VVD-fraksje, dy’t yn syn gehiel tsjinstimde. Mar oan de oare kant bliuwt de provinsjale ôfdieling opfallend stil oer de oarsaak fan it kwea, nammentlik it mei troch de eigen partij op lanlik nivo yninoar sleutele Enerzjy Akkoart fan 2013. Dat makket it ferset fan de VVD-Fryslân dochs wat maklik. 

Nee, it Steatelid fan it jier is wat my oanbelanget Jan Visser fan koalysjepartij FNP, dy’t in minderheidsstânpunt ynnaam en tsjín stimde. Hy woe hawwe dat de Steaten no al beslute soene oer de grutte fan it Wynpark Fryslân yn de Iselmar, sadat no ek al helder wurde soe hoefolle mûnen op lân delset wurde moatte soene. Dat die bliken in brêge te fier te wêzen foar deputearre Hans Konst (PvdA), dy’t earst de ynbring fan de noch (altyd) oan te wizen adfyskommisje fan Fryslân foar de Wyn ôfwachtsje wol. 

It is no wol wichtich dat de kont yn de broek fan Jan Visser dêr ek noch sit néi de fakânsje. 

Wol de FNP as Fryske plattelânspartij werkenber bliuwe, dan sil de partij hammerje moatte op a) in sa grut mooglik tal megawatts yn de Iselmar, want minsken binne by einsluten ommers wichtiger as fûgels, b) werklike bestimming fan de Ofslútdyk as pleatsingslokaasje, en c) sa min mooglik wynmûnen yn iepen plattelânsgebieten. 

En wêrom soe de FNP fan dy trije kwestjes gjin brekpunt meitsje? Wedzje dat de partij dêr súkses mei hawwe sil by de ferkiezingen foar Provinsjale Steaten takom jier?


.

Tjerk Voigt #PvdA-Fryslân #FAIL

,,Namens de PvdA maakte woordvoerder Tjerk Voigt zich hard voor een duurzaam Fryslân. Als partij willen we namelijk niet meer afhankelijk zijn van fossiele en vervuilende energie.” 

Tjong. Die Tjerk Voigt. Een ,,duurzaam Fryslân” maar liefst. Als partij. Daarom vergaderen hij en z’n collega’s ook zo graag in die fossiele energieslorper van Albert Speeriaanse proporties aan de Tweebaksmarkt en niet gewoon bij Wouters in het bovenzaaltje. Laat Mr. Duurzaam Fryslân, Hans Konst, ook van uw eigenste PvdA, zich eigenlijk al vervoeren in een elektrisch cq. hybride karretje, of staan die glanzende Audi A4’s nog altijd te stinken voor de provinciepoort? Het punt is dat Tjerk Voigt ongeveer 200 jaar oud moet worden, willen hij en zijn partij niet meer afhankelijk zijn van olie en gas. Voorlopig zullen zijn PvdA-molentjes in 2020 maar liefst ergens tussen de 2 en de 4 procent van de nationale energiebehoefte dekken. Willen is kunnen, maar niet bij de PvdA. 

,,Inwoners van Fryslân moeten zeggenschap hebben over de opbrengsten uit windenergie.” 

Simpel te regelen, Tjerk. Verlaag de provinciale belastingen navenant voor iedere burger, of kom met een eindejaarstoeslag, klaar is Kees. Maar nee, de PvdA fantaseert dat al die Friese dorpskolchozen zichzelf te grabbel gaan gooien voor een graai in de snoepdoos van de socialistisch gesanctioneerde windbuilenhandel. Mooi niet dus. Het Fryslân foar de Wyn-proces is ondanks alle spiegeltjes en kraaltjes een reeds gezonken tjoeki-tjoeki-stoomboot: één groot draagvlakfiasco. Tjerk, is dat te ingewikkeld om uit te leggen in je PvdA-Nieuwsbrief?
  
,,Daarnaast wil PvdA Fryslân dat oude molens opgeruimd worden zodat overlast wordt aangepakt en verrommeling van het landschap tegengegaan wordt.” 

Zo is het: óf je wilt politicus zijn, óf je vertelt de waarheid. Overlast? Vertel! Van die dertigmeter-Lagerweytjes bij uw buurman de boer? Wij als nooit, ooit nog PvdA-lid lachen ons een kriek. Tjerk Voigt trekt ten strijde tegen overlast en verrommeling met clusters 165 meter hoge megamolens in heel Noord- en Noordwest-Fryslân! Dat wij dit strategische meesterplan niet zelf hebben bedacht. Anita draait zich om in haar graf. 

,,Waar de windturbines in de toekomst moeten komen te staan, kan nu nog niet worden bepaald. Daarvoor moeten we de onderzoeksresultaten van Fryslân foar de Wyn afwachten.” 

Onderzoeksresultaten? Dat wachten kon wel 's lang gaan duren. De PvdA denkt dat Fryslân foar de Wyn onderzoek doet. Volgens de rest van ons schrijven ze gewoon in een huishoudboekje op welke boer z’n zwarte geld graag wil windmolenwitwassen in een opschalingscluster, dat is alles. Moeilijke vragen stellen, ho maar. Plannen beoordelen, vergeet het. Iets controleren, ben je gek. Als je koeien melkt, bieten trekt, blauwe ogen hebt en het woord ,,duurzaam” drie keer achterelkaar foutloos op kan boeren is dat al méér dan genoeg voor een A-status. En Tjerk Voigt vindt dat allemaal prima, want volgens hem is de PvdA op aarde gezet om op de grote bult mee te schijten. Zo lang de stront maar groen ruikt. 


(Bron: Nieuwsbrief PvdA-Fryslân, 20 juni 2014)

Joy Division - Closer (Full Album)

donderdag 19 juni 2014

Yehudi Menuhin plays Bach, Sonatas & Partitas (1973-1975)

Vergeet die CO2-besparing: zelfvoorziening op energiegebied maakt windmolens noodzakelijk

In 2020 wordt slechts 4 procent van de Nederlandse energiebehoefte opgewekt door windenergie

Nederland had vorig jaar volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 2709 megawatt aan windmolens (op land en op zee) die elektriciteit produceren. Daarmee werd, theoretisch, 1,9 procent van de totale CO2-emissie in Nederland vermeden. Maar omdat conventionele energiecentrales moeten ‘meedraaien’ met windstroom, én omdat emissierechten worden verkocht aan landen die graag méér CO2 willen uitstoten, valt die 1,9 procent in werkelijkheid nog veel lager uit. 

Conclusie: windenergie kost een berg en helpt het milieu een héééél klein beetje. 

Niettemin hebben de pastelgroene goeroe’s van Nederland vorig jaar besloten dat er in 2020 in totaal 10.400 megawatt aan windenergie moet worden opgewekt in ons land: 6000 op land, 4400 op zee. De kosten van dat bouwprogramma belopen 18, 60 of zelfs 100 miljard euro, al naar gelang wie u wilt geloven. 

De milieueffecten van windenergie leveren in ieder geval geen sterk verhaal op, zo hebben sommige fervente voorstanders van, en belanghebbenden bij, windenergie inmiddels ook in de gaten. Daarom valt tegenwoordig vaak een tweede argument voor windenergie te beluisteren: wij moeten zorgen dat we voor wat betreft onze energieproductie in hoge mate zelfvoorzienend worden. 

Dan wordt het Russische gas er bijgesleept, of de oliecrisis van 1973 – alles om maar aannemelijk te maken dat de wereldeconomie niet bestaat en we terug moeten naar de tijd toen Nederland nog Nederland was en opa nog met vijf gulden per week thuiskwam. Zie onder meer het ingezonden stuk van ene Lieuwe Jensma, patentontwikkelaar van windturbines, in de Leeuwarder Courant van vandaag. 

Het is duidelijk: de windfanaten moeten zich in steeds pijnlijker bochten wringen om hun handeltje ideologisch overeind te houden. 

Even wat feiten, met dank aan het CBS. Hernieuwbare energie (biomassa, windenergie, zonne-energie, bodemenergie, biogas, afvalverbranding, houtverbranding) droeg in 2013 met 4,15 procent bij aan ons totale energieverbruik in Nederland. Volgens het Energie Akkoord moet dat in 2020 14 procent zijn en in 2023 16 procent. 

Elektriciteit beslaat 18 procent van ons totale energieverbruik. Van die 18 procent werd in 2012 12,2 procent opgewekt door hernieuwbare energie. Het aandeel windenergie in de elektriciteitsproductie was 4,9 procent. In het Energie Akkoord moet dat laatste aandeel toenemen tot 20 à 25 procent. Ergo: in 2020 zal eenvijfde deel (20 procent) van eenvijfde deel (18 procent), dus maar liefst 4 (vier) procent, van onze totale energiebehoefte worden opgewekt door 10.500 megawatt windenergie. (Prof.dr. Lukkes houdt het op nog geen 2 procent.)

En dat dan ten koste van miljarden aan subsidiegelden waarmee je ook iets anders had kunnen doen. Plus een ongelooflijke landschapsvernietiging, talloze gezondheidsklachten, psychische problemen en een forse toename van hypothecaire schulden. 

Sorry, Lieuwe Jensma. Leuk geprobeerd, maar windenergie zal nóóit een substantiële bijdrage leveren aan zelfvoorziening op energiegebied. En dat is trouwens maar goed ook. Als zelfvoorziening een criterium was in de economie, zouden wij allemaal in een ommezien zijn veroordeeld tot de bedelstaf.
.

Provinciale politiek in een parallel universum

Provinciale Staten van Fryslân hebben gisteren in grote meerderheid besloten tot het plaatsen van 530,5 megawatt aan windenergie in Fryslân met als belangrijkste argument dat investeren in windenergie goed is voor het milieu. Windenergie maakt volgens Provinciale Staten een noodzakelijk onderdeel uit van een ,,duurzame energiemix” die ertoe moet leiden dat Fryslân in 2023 zo’n 16 procent van zijn energiebehoefte haalt uit windenergie, zonne-energie en andere niet-fossiele energiebronnen. 

Deze politieke doelstellingen wegen voor Provinciale Staten blijkbaar zwaarder dan concrete natuurbelangen, landschapsbelangen en (andere) belangen van burgers, zoals daar zijn het gevrijwaard blijven van overlast, waardevermindering van bezit en bijvoorbeeld ook van een onnodig hoge belastingdruk. 

Je zou dus zeggen dat er onder bovengenoemde politieke doelstellingen een ijzersterk verhaal ligt. Dat het onomstotelijk is aangetoond dat windenergie belangrijk bijdraagt aan milieudoelstellingen. En dat die doelstellingen niet op een andere, wellicht effectievere en goedkopere manier kunnen worden bereikt. Het gekke is nu: dat ís niet zo. Dat verhaal is nergens te vinden. Hoogstwaarschijnlijk is eerder het tegendeel het geval: windenergie draagt níet noemenswaardig bij aan de gewenste CO2-uitstootreductie, windenergie kost onevenredig veel overheidsgeld en is zonder massieve subsidiëring niet levensvatbaar. En inderdaad, er zijn véél effectievere manieren om onze afhankelijkheid van fossiele energiebronnen terug te dringen. 

Wij worden met andere woorden bestuurd, niet door politici die de beste beslissingen proberen te nemen voor de bevolking die ze voor dat doel heeft gekozen en aangesteld, maar door managers die uit hoofde van hun bestuurlijke en partijpolitieke functie in een ,,politiek product” geloven, en die hun kiezers dat product koste wat het kost door de strot douwen. Geen wonder dat de opkomst bij de volgende verkiezingen wéér lager zal zijn dan bij de vorige.

Verwacht overigens geen heil van regionale media in dezen. Geheel conform de geest van de tijd stellen zij zich tevreden met de rol van manager in publieke discussies, en beperken zij zichzelf tot verslaggevers en podiumbieders aan opinie- en commentaargevers. Zélf een kwestie uitpluizen is er niet meer bij; de regionale onderzoeksjournalistiek is morsdood, wegbezuinigd, kapot. Bij de nieuwe rol van (traditionele) media past, zoals Rob Wijnberg onlangs schreef, het idee van de ,,waarheid als product" en de journalist als marketeer.  

De Friese provinciale politiek heeft gisteren weer eens bewezen in een parallel universum te leven waarin niet de democratie, maar het symbool, het totem centraal staat. De windturbine is het dode levensteken van een even allesoverheersende als meedogenloze ,,do something”-mentaliteit als het om ,,duurzaam" gaat, waartegen nog maar weinig politici en opiniemakers zich durven te verzetten. 

Het is daarom hoog tijd dat de bevolking zelf onze politici realiteitszin bijbrengt. Over de manieren waarop dat zou kunnen, zal de komende tijd moeten worden nagedacht. 


.

woensdag 18 juni 2014

Steve Earle & Emmylou Harris - Goodbye

Dertien tips voor Provinciale Staten in het windmolendebat van Zwarte Woensdag

Vandaag, op Zwarte Woensdag 18 juni, wordt aan Provinciale Staten van Fryslân gevraagd om akkoord te gaan met het Friese aanbod aan het Rijk om voor 2020 minimaal 530,5 megawatt windenergie in de provincie te realiseren. Ook wordt gevraagd om akkoord te gaan met de plaatsing van een aantal van die megawatts in het IJsselmeer. Om nu het debat in de Staten enigszins te versoepelen en om te bevorderen dat de ,,ogen op de bal” blijven gericht, hierbij enkele tips en aanwijzingen voor een goed gesprek met gedeputeerde Hans Konst. (Voor uitgebreide documentatie van een en ander, zie het Dossier Windenergie op Uw Feartfisk.) 

VRAAG aan de gedeputeerde waarom hij, niettegenstaande alle wetenschappelijke tegenbewijzen, nog altijd meent dat het Energie Akkoord van zijn grote PvdA-roerganger en ex-Greenpeace activist Diederik Samsom inderdaad zal leiden tot een significante reductie van CO2-uitstoot en méér dan een bijdrage van nog geen 2 procent in de Nederlandse energiebehoefte? 

VRAAG aan de gedeputeerde of hij meent dat de 18 à 100 miljard euro die de uitvoering van het Energie Akkoord tot 2020 de samenleving kost, niet op een betere, effectievere manier kan worden aangewend om te komen tot dezelfde doelen: CO2-reductie en productie van duurzame energie? 

VRAAG aan de gedeputeerde of hij het achteraf gezien een wijze beslissing vindt om de inzet van het coalitieakkoord – drie concentratiegebieden in Fryslân voor windenergie – los te laten en aldus de ontstane en terechte maaatschappelijke onrust op de kop-Afsluitdijk en Heerenveen in te ruilen voor maatschappelijke onrust in het hele noorden en noordwesten van Fryslân? 

VRAAG aan de gedeputeerde hoe volgens hem de plannen voor megaturbines op land zich verhouden met de structuurnota Grutsk op ‘e romte waar zijn handtekening onder staat en of hij niet vindt dat hij de erfenis van zijn voorganger Anita Andriesen aan het verkwanselen is door aan te sturen op spreiding van windmolens? 

VRAAG aan de gedeputeerde of hij het een bruikbaar model vindt voor de toekomst om belangengroepjes op pad te sturen met spiegeltjes en kraaltjes, met als doel de plaatselijke bevolking via omkoping te winnen voor industriële plannen? 

VRAAG aan de gedeputeerde wat hij vindt van de PvdA-slagzin ,,Wat op land kan, hoeft niet in het IJsselmeer” en of die slagzin niet suggereert dat je beter megaturbines in het Friese lânskip waar wij zo grutsk op zijn kan neerzetten voor de deur van duizenden mensen, dan op zeven kilometer afstand van de kust in een gebied waar alleen de wind woont? 

VRAAG aan de gedeputeerde of hij het eens is met de stelling dat sinds 2011 versoepelde wettelijke geluidsnormen voor windmolens ongeschikt zijn voor onze provincie, leiden tot onevenredig veel overlast voor plattelandsbewoners in vergelijking met inwoners van suburbane gebieden, en of de gedeputeerde zich wil inzetten voor het ,,maatwerk” waarom de gemeenteraad van Het Bildt heeft gevraagd? 

VRAAG aan de gedeputeerde of hij bereid is zélf de samenstelling van de adviescommissie van Fryslân te regelen in plaats van dat over te laten aan de ondemocratische lobbyclubjes verenigd in Fryslân foar de Wyn? 

VRAAG aan de gedeputeerde of hij vindt dat windmolenplannen waarbij géén oude, kleine en verspreide windmolens worden gesaneerd mogen meetellen in de planadvisering straks door de adviescommissie van Fryslân foar de Wyn? 

VRAAG aan de gedeputeerde wat hij vindt van de situatie dat de bevolking hetzij wordt misleid hetzij niet wordt geïnformeerd hetzij slecht wordt geïnformeerd door Fryslân foar de Wyn voor wat betreft een van de grootste zorgen van diezelfde bevolking, namelijk geluidsoverlast? 

VRAAG aan de gedeputeerde of hij stappen wil ondernemen om te zorgen dat er een einde komt aan de verknoping tussen verenigingen van windmolenexploitanten en de Friese milieudienst? 

VRAAG aan de gedeputeerde of hij er inderdaad voor heeft gezorgd dat de in de ogen van velen meest geschikte plek voor windmolens, de Afsluitdijk, als plaatsingslocatie uit beeld is verdwenen, en of hij dat misschien gedaan heeft onder druk van PvdA-vriendelijke lobbyclubjes als de Friese Milieu Federatie en de Waddenvereniging? 

VRAAG aan de gedeputeerde of hij bereid is om in Den Haag en bij Diederik Samsom de boodschap af te leveren dat Fryslân meer tijd wil hebben in het windmolentraject, omdat het Energie Akkoord in deze provincie onuitvoerbaar blijkt zónder grote electorale schade voor de PvdA bij de verkiezingen in 2015? 


Jo tsjinstfeint, 
Abe de Vries


.

Veerle Baetens - Wayfaring Stranger

The Band - The Night They Drove Old Dixie Down

Neil Young - Southern Man

maandag 16 juni 2014

Geluidsfraude met de groeten van uw provincie

Stel, je bent ons provinciebestuur en je vraagt ,,draagvlak” bij de bevolking voor het bouwen van clusters torenhoge windmolens. Dan zorg je toch in ieder geval dat je helderheid verschaft over een van de belangrijkste effecten van die clusters op de omwonenden: geluidsoverlast

Zo niet ons Friese provinciebestuur. Dat laat Fryslân foar de Wyn de boer opgaan met zogenoemde ‘A-plannen’ (zorgvuldig geselecteerd, zogenaamd, plannen met met draagvlak, kansrijke plannen) waarvan de geluidsonderzoeken ofwel niet aanwezig zijn, ofwel niet openbaar gemaakt, ofwel op punten opzettelijk misleidend zijn, ofwel in hun geheel van geen kanten deugen. 

Neem bijvoorbeeld de geplande windmolenclusters Dongeradeel, SWED, Tzummarum-Ried, A7, Beabuorren en Krom-Haskerdiken. De geluidsonderzoeken van deze initiatieven zijn uitgevoerd door ingenieursburo Grontmij, melden de aanvraagformulieren. En inderdaad, de bijlages zijn keurig in te zien op de site van Fryslân foar de Wyn. Maar wat blijkt? 

Grontmij heeft helemaal geen onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de geplande windturbines. Grontmij trekt standaardcontouren rond geplande molenlocaties op basis van de effecten van een ,,representatieve turbine”. Die representatieve turbine van Grontmij is mogelijk een feestmolentje voor verjaardagsfeestjes, maar een 3 megawatt-monster van 165 meter hoog is het zeker niet. In de geluidscontouren die Grontmij volgens een malletje standaard trekt ligt de wettelijke 47dB grens (toegestaan volume, jaargemiddelde) op 370 meter en de wettelijke 41dB grens (toegestaan volume, jaargemiddelde ’s nachts) op 500 meter. 

De werkelijkheid behorende bij een écht cluster met 3 megawatt-molens is dat de jaargemiddeldegrens ergens rond de 500/600 meter en de nachtgrens rond de 500/700 meter ligt. Zie bijvoorbeeld ook de rapportages van Siemens en KDE Energy bij de plannen Achlum-Arum en Littenseradiel (de enige twee initiatieven in de 38 ‘A-plannen’ met een fatsoenlijke verslaglegging over geluidsniveaus). En deze rapportage van Pondera Services over Windpark Zierikzee, bij de varianten met drie Siemens 2.3 en 3 megawatt-molens.

Met andere woorden: veel meer bewoners rond bovengenoemde zes plannen worden door de geluidseffecten van deze clusters geraakt dan Grontmij ons in opdracht van de initiatiefnemers wil doen geloven. 

Het is Fryslân foar de Wyn, in opdracht van de provincie, dat voor deze plannen ,,draagvlak” zoekt. Is het dan ook niet Fryslân foar de Wyn dat de verantwoordelijkheid draagt voor het inbrengen van juiste gegevens in de publieke discussie die zij coördineert? En nog een stap verder: is het niet de taak van de provincie om erop toe te zien dat de Friese bevolking zo goed mogelijk wordt voorgelicht? 

Ach, een kniesoor die erop let. Van 22 initiatieven zijn de geluidsrapporten immers niet toegankelijk, niet bestaand, of niet bijgevoegd bij de openbare informatie. Slechts bij negen initiatieven kan het publiek weergaves vinden van de wettelijke geluidscontouren (waarbij die weergaves dus in de zes bovengenoemde gevallen ook nog eens de werkelijkheid geweld aandoen). En drie initiatieven melden slechts de 47dB-contour en laten de 41dB-contour maar in het duister. 

Voor deze gang van zaken bestaat een goed Nederlands woord: bedrog. De provincie Fryslân steekt al met al (subsidie plus geschatte kosten ambtelijke ondersteuning) zo’n 3,5 ton in het Fryslân foar de Wyn-proces. Wat krijgt ze daar eigenlijk voor terug? Schijninspraak, géén draagvlak, verdeeldheid, onrust, en geluidsfraude. En zo lang de provincie naar zulke zaken niet informeert, de ogen sluit en er niets aan doet, is er sprake van minachting van de bevolking. En van geluidsfraude met de groeten van uw provincie.
.

Rolling Stones - Lies

zondag 15 juni 2014

Dossier Wynenerzjy op de Feartfisk / Dossier Windenergie op de Feartfisk

Dossier Wynenerzjy / Dossier Windenergie, de Feartfisk, 7 maaie - 20 juny:

Hooplik sit de kont yn de broek fan Jan Visser dêr ek néi de fakânsje noch

Tjerk Voigt #PvdA-Fryslân #FAIL

Vergeet die CO2-besparing: zelfvoorziening op energiegebied maakt windmolens noodzakelijk

Provinciale politiek in een parallel universum

Dertien tips voor Provinciale Staten in het windmolendebat van Zwarte Woensdag

Geluidsfraude met de groeten van uw provincie

Initiatiefnemers 'Hege Hearen' bedriegen omwonenden

Dorpsmolendorp Kûbaard tegen megaturbines

Provinciale Staten moeten zich sterk maken voor 'maatwerk'

Hoe Fryslân werd verkocht op de Afsluitdijk

Hoge Friese milieu-ambtenaar betrokken bij windmolenlobby

Mienskip? Twaspjalt!

Windmolenverzet: wat te doen ná Zwarte Woensdag? 

Sanering van oude molens: lippendienst aan Anita's 'goud fan Fryslân'

Milieubeweging kan nieuwe discussie over kernenergie niet langer uit de weg gaan

Morele claim in discussie over windenergie is bespottelijk

Protestgroepen verenigen zich in Noord-Friesland TegenWind

Democratische winst: LEF stapt uit windmolenplannen

Friese windmolens compenseren verhoging maximumsnelheid van 2012

De troostchocolaatjes in het huwelijk tussen pastelgroen en braaf geld

'Hét unieke herkenningspunt voor Leeuwarden en Fryslân'

Windpark A7: van schoolvoorbeeld tot splijtzwam

'Feel the Night' fan de megamûnen - Lwd2018 en Fryslân foar de Wyn

Burgerinitiatief kan uitkomst bieden in windmolendrama

Hayo, geef mij mijn Afsluitdijkmolens terug

Windhandelaar A. de Wolff fantaseert erop los

De zeven uitgangspunten voor plaatsing van windmolens in Fryslân

Fryslân: zet een groot 'zonnefonds' op met inkomsten uit windenergie

Wynenerzjy yn Fryslân: in polityk-bestjoerlik probleem (Eeltsje Hettinga)

Nooit meer slapen in Arum en Achlum

Het nattevingerwerk van Fryslân foar de Wyn

Gezamenlijk verzet in noorden van Fryslân tegen windmolens

Iepen brief oan de folksfertsjintwurdigers fan Fryslân (Doete de Groot, Aksjegroep Ferwerderadiel Tegenwind)

It Fryske gea

Gedeputeerde Staten adviseren paal en perk te stellen aan de windhandel-bonanza in Fryslân?

Windboeren kopen drie dorpen om bij Harlingen

Is de Friese Milieu Federatie een loer gedraaid door de windhandel?

Tijd om te breken met Fryslân foar de Wyn

Tientallen kritische rapporten over windenergie

Friese natuurclubs 'vergeten' eigen studie naar windenergie 

Italiaanse toestanden bij Fryslân foar de Wyn

De radiostilte van de Waddenvereniging

Fiscus is grootverdiener aan 'groene' windenergie

De idiotie van windenergie

Fjouwer natuergebieten It Fryske Gea bedrige troch wynmûnen

Gemeenten: megawatts per vierkante kilometer 

Voor Apotheker is de Bouhoeke het Afrika van Fryslân

Ook zo'n zin in een potje windmolenschuiven? (2)

Ook zo'n zin in een potje windmolenschuiven?

Windenergie in Fryslân: een succesvolle lobby? 

Provinciale Staten, bezint U

Friese besluitvorming over windenergie een klucht (Eeltsje Hettinga)

Draagvlakmetingen van Fryslân foar de Wyn zijn een farce

Windmolens maken grondeigenaren miljonair

De windhandel bepaalt z'n eigen spelregels

Windhandel in Noord-Nederland - Familieclans, belangenverstrengeling, intimidatie (Eeltsje Hettinga)

Wat vindt de FNP eigenlijk van windenergie in Fryslân?

Heeft de provincie al betaald voor windenergie bij Burdaard?

Wyn en fearren. Fryske wynenerzjylobby op paad mei spegel en kraaltsjes (Eeltsje Hettinga)

39 Lytse boargeroarlochjes, 39 lytse omkeaptrajektjes / 39 kleine burgeroorlogjes, 39 kleine omkooptrajectjes 

Wa hat it LEF en ferneatigje it histoaryske dikestelsel? / Wie heeft het LEF om het historische dijkenstelsel te vernietigen? 

De moaiwaarpolitikus 

Dubbele petten in de Friese windenergie 

Waarom op land, als het op de Noordzee kan?   

Corruptie, postcodeloterij en windenergie 

Wild-West in de Ferwaaieradeelster windhandel 

Earm Ferwaaieradiel 

Initiatiefnemers 'Hege Hearen' bedriegen omwonenden

Geluidsrapport niet openbaar

Het windmolenplan ‘Hege Hearen’ tussen Oude Leije en Marrum heeft wat geluidsoverlast betreft een veel grotere invloed op de omgeving dan de initiatiefnemers de bevolking willen doen geloven. Op dinsdag 17 juni wordt het plan op een informatiebijeenkomst van Fryslân foar de Wyn en de initiatiefnemers besproken in Burdaard. 

De initiatiefnemers, een vereniging van de windboeren uit Leeuwarderadeel, hebben omwonenden schriftelijk geïnformeerd over hun plan, onder andere met een bijlage waarin geluidscontouren van het windcluster staan aangegeven. Om de geplande molens is een cirkel getrokken met een straal van 370 meter. In de bijlage staat: ,,De cirkels geven de contouren (370 m) aan van de geluidsbelasting volgens wettelijke normen, uitgaande van een turbinetype met het hoogste brongeluid, dus het qua geluid meest ongunstige turbinetype dat er op dit moment is in de klasse tot 4 MW.” 

Hier is ronduit sprake van boerenbedrog. De wettelijke geluidsnorm voor windmolens op land ligt op 47 dB (jaargemiddelde) en 41 dB (jaargemiddelde ’s nachts). Bij 3 MW-molens (het meest voorkomende type in de Fryslân foar de Wyn-plannen) ligt de 41 dB grens niet op 370 meter, maar op ca. 500-700 meter van de windturbine. Onnodig te zeggen dat wanneer ,,het qua geluid meest ongunstige turbinetype” wordt gekozen ,,in de klasse tot 4 MW” die grens nog verder opschuift. 

Bij het plan Hege Hearen zoals het op de website van Fryslân foar de Wyn staat, is het geluidsonderzoek zoals uitgevoerd door het bedrijf LBP Sight BV niet bijgevoegd. De ,,bijlage 4” waarnaar wordt verwezen, staat niet op de website. Duidelijk is echter dat in het zuiden van de geplande opstelling Alde Leie in de gevarenzone komt te liggen. Hallumerhoek en de bewoning aan de Vijfhuisterdijk bevinden zich zelfs binnen de 500-meter zone. Marrum en Hijum liggen met hun bebouwde kommen net buiten de normgrens. (Zie voor een vergelijkbaar onderzoek de geluidskaart van het inmiddels ingetrokken plan tussen Achlum en Arum.)

De initiatiefnemers van ‘Hege Hearen’ proberen deze feiten in de aanloop naar de informatiebijeenkomst van dinsdag blijkbaar te verdoezelen door een A-4tje met 370-meter cirkels rond te zenden. De bijeenkomst in Burdaard staat overigens ook niet aangekondigd in de rubriek ‘Agenda’ op de beginpagina van de website van Fryslân foar de Wyn vandaag.
.

zaterdag 14 juni 2014

Vadim Repin plays Schubert, Fantasy in C-major, D.934, part I: Andante molto (Live)

Hank Williams - I Saw The Light

Talking Heads - Psycho Killer (Live)

Woven Hand - Oil On PanelThe color has left you 
No your colors fall 
For her no one dreams 
I’ve made covenant with my eyes 

All lust lashes out 
When do I blink my love 
Blink on illusion 
On this warm bed of feathers my dove 

Already gone I never heard it come in 
Life not mine to be taken 
My mind not mine to be lost 

I paint them roughly 
I paint them in my sleep 
Ira 
Gula 
Luxuria 
Heavy as their holes are deep 
Roma 
Roma 
Where is my country 
Wholly in his hands 
Worthy in his eye 
You and I 

I paint them roughly 
I paint them in my sleep 
Ira 
Gula 
Luxuria 
Heavy as their holes are deep 

Roma 
Roma 
Where is my country 
Roma 
Roma 
Where is my country 
Yeshua 
Yeshua 
Where you go take me with thee


.

vrijdag 13 juni 2014

Dorpsmolendorp Kûbaard tegen megaturbines

Verrassing: Kûbaard, dat met de stichting Wiek beschikt over een dorpsmolen en deelname in twee boerenmolens, heeft in een enquête in grote meerderheid tégen de komst van een cluster megamolens tussen Kûbaard, Lollum en Waaksens gestemd. 

Wiek was van plan om zijn molen op te schalen in het cluster, maar trekt zich nu uit het plan terug. De resultaten van de enquête werden gisteravond bekendgemaakt op een dorpsvergadering. Tegen het nieuwe plan Wjukslach Kûbaard stemde 65,9 procent, vóór 22,7 procent. Wiek hoeft ook niet aan een eigen opschalingsplan te denken. Daartegen was 59,1 procent, vóór 34,1 procent. 

Volgens Omrop Fryslân zijn de hoogte van de geplande molens en de daaruit resulterende industrialisering van het landschap de belangrijkste redenen in Kûbaard om tegen het Wjukslach-plan te zijn. 

In de inventarisatie van Fryslân foar de Wyn werd het initiatief van Wjukslach – een vereniging van windmolenexploitanten – aangemerkt als een kansrijk ‘A-plan’. Nu blijkt dat er in Kûbaard geen draagvlak voor is, is het initiatief op losse schroeven komen te staan. Eerder al kondigde It Fryske Gea aan om uiterst kritisch naar het initiatief te kijken, omdat het ingepland staat vlak langs het historische natuurmonument de Slachtedyk. Een aantal jaren geleden heeft It Fryske Gea tot aan de Raad van State toe geprocedeerd – met succes - om windmolenplannen van boeren langs de Slachtedyk tegen te houden. 

Wjukslach Kûbaard voorziet in de komst van tien megamolens van ca. 3 megawatt en de sanering van tien oudere molens op andere locaties. De vereniging diende het plan in bij Fryslân foar de Wyn, maar heeft nog geen rapportage kunnen bijleveren over de verwachte hinder van geluid en slagschaduw. 

In het initiatief van Wjukslach worden allerlei voorstellen gedaan, naast de gewoonlijke deelnemingsmogelijkheden en overlastvergoedingen, die draagvlak in de omgeving moeten opleveren: van samenwerking met Us Koöperaasje, lokale aanbestedingen en financiering tot het laten aanleggen van glasvezel en het installeren van gratis super-wifi. Dat zulks zelfs een in principe windmolenvriendelijk dorp als Kûbaard niet over de streep heeft kunnen trekken, mag gerust opzienbarend worden genoemd.

.

Provinciale Staten moeten zich sterk maken voor 'maatwerk'

Uniforme geluidsnormen voor windmolens verstedelijken het platteland. Het Rijk scheert stad en platteland over één kam wat normen voor geluidsoverlast van windturbines betreft: het hanteert gemiddelde waardes die inwoners van dorpen en buitengebieden ziek maken. Gemeenten kunnen proberen om eigen geluidsvoorschriften in te voeren, die beter zijn toegesneden op de eigen situatie. Dat kan betekenen dat windmolens soms honderden meters verder van bebouwing vandaan moeten worden geplaatst dan nu het geval is. 

Sinds de sterk verruimde regelgeving van 2011 mogen windmolens 47 dB produceren en ’s nachts 41 dB. Als maatstaf daarbij is een gemiddeld geluidsniveau van de omgeving van 41 dB genomen. Maar op het Friese platteland ligt dat gemiddelde veel lager, rond de 25-35 dB. De algemene geluidsnormen van het Rijk zijn met andere woorden toegesneden op semi-geürbaniseerde gebieden en niet op de omstandigheden in grote delen van Fryslân.

Nu is het nog maar de vraag of gemeenten in hun eigen ruimtelijk en milieubeleid ,,maatwerk” mogen toepassen als het om geluidsregels voor windmolens gaat. Voor plattelandsgemeenten zou zulk maatwerk betekenen dat de geluidsnormen belangrijk worden aangescherpt omdat de ervaring van geluidsoverlast op het platteland nu eenmaal anders is dan in een stad. Als maatwerk niet wordt toegestaan, krijgen plattelandsbewoners veel meer overlast te verstouwen dan stedelingen of bewoners van suburbane gebieden bij eenzelfde geluidsproductie. 

Op 12 juni nam de gemeenteraad van Het Bildt een motie aan waarin het college wordt opgedragen de mogelijkheden voor maatwerk te onderzoeken. In de gemeenten Rotterdam en Korendijk, in Zuid-Holland, zijn zulke onderzoeken al bezig. Eenzelfde verzoek in de gemeente Hollands Kroon werd in 2013 door het college van B en W afgewezen na advisering door de Noord-Hollandse Milieudienst, ondanks het feit dat de Rechtbank Noord-Holland op 7 maart 2013 uitsprak dat een laag achtergrondniveau als een bijzondere lokale omstandigheid moet worden aangemerkt. Dat hield in dat de gemeente Schagen het recht kreeg om geluidsnormen voor windturbines op haar grondgebied daarop af te stemmen. 

Het ging in dat geval om een windmolen die vóór de nieuwe Rijksnormen van 2011 was gebouwd en waarvoor een overgangsperiode gold. Ook sprak de rechter uit dat gemeenten niet perse hoeven te rekenen met de jaargemiddeldes in de Rijksvoorschriften. Zij mogen ook kiezen voor piekwaarden in meetbare decibellen op de gevel van woningen. De vraag is nu of gemeenten ook maatwerk mogen toepassen op molens die na 2011 zijn gebouwd en nog zullen worden gebouwd. 

De 47/41 dB-grens ligt in veel gevallen rond de 400/600 meter rond de windmolen of het windmolencluster; aanpassing van de normen aan het werkelijke achtergrondgeluid op het platteland zou betekenen dat windmolens minstens een kilometer van bebouwing verwijderd moeten blijven. En als ook nog eens piekwaarden worden gehanteerd in plaats van jaargemiddeldes schuift die grens nog eens vijfhonderd meter verder op. 

FNP-fractievoorzitter in de Staten Annigje Toering zei onlangs in de Leeuwarder Courant dat Fryslân ,,eins te lyts” is voor de megaturbines. In feite wordt Fryslân verstedelijkt door de uniforme Rijksregeling. De werkelijke ruimte voor de nieuwe generatie 165 meter hoge 3 megawatt-turbines blijkt pas als normen worden gehanteerd die bij onze provincie passen. Het is daarom zaak dat Provinciale Staten zich achter het voornemen van de gemeente Het Bildt scharen en zich eveneens sterk gaan maken voor maatwerk.


.

Dokkum, 6 juli, 15.00 uur

donderdag 12 juni 2014

Sidestreet Reny - Dying Crapshooter's Blues

Bob Dylan - Blind Willie McTell

Hoe Fryslân werd verkocht op de Afsluitdijk

Eind maart heeft het kabinet na overleg met de provincies definitief elf gebieden in Nederland aangewezen voor de mogelijke ontwikkeling van grote windmolenparken (meer dan 100 megawatt) op land. Het enige Friese gebied is een stuk van het IJsselmeer grenzend aan de Afsluitdijk. De Afsluitdijk zelf, door de Friese bevolking gezien als de meest logische plaats voor grote windturbines, staat (vooralsnog) niet op de lijst. 

In de brief aan de Tweede Kamer waarin de ministers Kamp en Schultz hun vaststellingsbesluit mededelen (dd. 31 maart 2014) staat: ,,Het kabinet heeft er [..] voor gekozen om de Afsluitdijk niet op te nemen [.]. De mogelijke ontwikkeling van windenergie op de Afsluitdijk wordt door het kabinet gezien in het licht van de doelstelling van 16% duurzame energie in 2023.” Met andere woorden, het kabinet houdt de mogelijkheid open dat na 2020 de Afsluitdijk alsnog in aanmerking komt als plaatsingslocatie voor windturbines. 

De Afsluitdijk is een opvallende omissie binnen de elf nu aangewezen gebieden; in de concept-Structuurvisie Windenergie op Land (2013) behoorde de dijk nog duidelijk wel tot de kandidaten. Ook de kop-Afsluitdijk werd toen nog gerekend tot een kansrijk gebied voor grootschalige windenergie. Dat beide van de lijst van zogenoemde SVWOL-gebieden zijn afgevoerd, kan formeel worden gerelateerd aan de milieu-effectrapportage die in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu over de concept-Structuurvisie is uitgevoerd door Royal Haskoning. In dat 255 pagina’s tellende document, gepubliceerd in november 2013, worden van die gebieden de voors en tegens onderzocht. 

Ook in november 2013 brak gedeputeerde Konst (PvdA) met het provinciale voornemen om windenergie in Fryslân te concentreren in het IJsselmeer, op de kop-Afsluitdijk en rond Heerenveen en ging de provincie in plaats daarvan in zee met Fryslân foar de Wyn. 

Wie het rapport van Royal Haskoning leest, valt echter een vreemde breuk op in de beschrijvingen van de Afsluitdijk als mogelijke locatie van grootschalige windenergie. Leest u even mee?

Buitengewoon nieuw windlandschap
De Afsluitdijk biedt een ,,kans” voor de creatie van een ,,buitengewoon nieuw windlandschap”, meldt pagina 10. ,,Een grootschalige geometrische opstelling sluit aan bij een grootschalig, volgens één principe ingericht landschap,” meldt pagina 31. Molens op de Afsluitdijk passen goed bij ,,moderne (20e eeuwse) dammen en dijken,” aldus pagina 32. Ze bieden een kans op ,,markering van de knik in de dijk en het sluizencomplex bij Kornwerderzand,” volgens pagina 33. 

Op pagina 107 is er sprake van een ,,optimale of kansrijke invulling van het gebied vanuit landschappelijk perspectief. Om de oorspronkelijke continuïteit van IJsselmeer - Waddenzee geen geweld aan te doen zouden opstellingen over de volledige lengte van de Afsluitdijk vermeden moeten worden. Met name voor de beleving vanaf de dijk zelf is het een goede optie om bijzondere punten langs deze dammen te accentueren met behulp van compacte clusters.” Op de Afsluitdijk is ruimte voor 720 megawatt aan windenergie in de maximale optie (zeven clusters van zeven windmolens), en in de zojuist beschreven ,,optimale” optie nog altijd voor 180 megawatt. 

,,Een aandachtspunt,” brengt pagina 109 daar tegenin, ,,is de ligging van het gebied ten opzichte van de Waddenzee (Unesco) en het open waterlandschap. ,,Vooral bij een benutting van de Afsluitdijk als lijn is er een hoge kans op effecten op deze aspecten. (..) Het gebied ligt bijna volledig binnen (de externe werkingszone van) Natura2000- en EHS-gebied. Ook zijn er mogelijk risico’s voor trekvogels.” 

Een ander nadeel is de ,,ongunstige ligging ten opzichte van energie-infrastructuur”; bedoeld wordt dat er dure stroomkabels naar de windmolens moeten worden gelegd. 

Maar toch meldt pagina 169 onder ,,Conclusies” dat de Afsluitdijk een gebied is ,,met nauwelijks gevoeligheden (of juist kansen).” En pagina 179 beoordeelt de ,,gevoeligheidsanalyse” voor het gebied als positief tot neutraal. 

Voorkeursalternatieven
Al met al, tot dusver, lijkt Royal Haskoning in zijn milieu-effectrapportage nogal te spreken over de Afsluitdijk. Echter, nu moet het bureau ,,voorkeursalternatieven” aangeven (hoofdstuk 7) en daarbij zijn ,,de afspraken met de provincies bepalend geweest”, meldt pagina 181. 

En wat blijkt? Zowel de Afsluitdijk als de kop-Afsluitdijk behoren niet tot de VKA-gebieden. Het schrappen van beide locaties valt samen met het in zee gaan met Fryslân foar de Wyn door de provincie Fryslân: de ruimtelijke capaciteit voor windenergie op de kop-Afsluitdijk en de Afsluitdijk moet nu immers wel ergens anders worden gezocht. Het resultaat is het huidige Fryslân foar de Wyn-traject, waarbij grote delen van de bevolking van met name Noordwest- en Noord-Fryslân worden geconfronteerd met plannen voor megaturbines in hun achtertuin. 

Dat de Afsluitdijk van de minister niet had hoeven te worden geschrapt, daarop duidt het in reserve houden van de dijk (brief aan de Tweede Kamer) als plaatsingslocatie na 2020. 

Alleen de Friese Statenfractie van D66, bij mijn weten, heeft zich verbaasd over de standpuntbepaling van Gedeputeerde Staten in dezen. Op 11 februari 2014 vroeg D66 aan gedeputeerde Konst waarom hij een maand eerder ,,een negatief standpunt” had ingebracht in het Interprovinciaal Overleg over windmolens op de Afsluitdijk, zonder hierover voorafgaand overleg te hebben gehad met Provinciale Staten. 

,,Wij hebben ons hierbij niet gebaseerd op een PS-besluit,” antwoordde Konst op 4 maart 2014. Het college was simpelweg ,,tot de conclusie gekomen dat wij op voorhand geen voorstander zijn van een lijnopstelling van windmolens op of nabij de Afsluitdijk als alternatief of in aanvulling op de ontwikkeling van een windpark in het IJsselmeer.” 

Of GS wel vaker standpunten inbrengen op een interprovinciaal overleg die niet gestoeld zijn op PS-besluiten dienaangaande, zonder daarbij een voorbehoud te maken dat PS hierover nog niets besloten heeft, wilde D66 weten. Gedeputeerde Konst antwoordt: ,,Of onze inbreng in IPO-overleggen gestoeld moeten zijn op een besluit van Provinciale Staten en of daarbij een voorbehoud gemaakt moet worden in verband met besluitvorming door Provinciale Staten op een later tijdstip, wegen wij per situatie af.” 

Niet nodig dus, aldus Konst. Nee, hij had immers al in november 2013 besloten om zijn kaarten te zetten op de belangenorganisaties Friese Milieu Federatie, Platform Duurzaam Fryslân en Hou Friesland Mooi om te proberen aan de Rijkstaakstelling voor Fryslân van 530,5 megawatt aan windenergie te voldoen door deze clubs op een zoektocht te sturen naar plaatsingsmogelijkheden voor kleinere clusters in half Fryslân. 

Lobbyvriendelijk
Het heeft er alle schijn van dat het Friese college al begin 2013 willens en wetens tégen concentratie en vóór verspreiding van windmolens heeft gekozen. Toen bleek dat de Afsluitdijk en de kop-Afsluitdijk in de plan-MER van Royal Haskoning toch niet als voorkeursgebieden werden bestempeld, ,,na overleg met de provincies”, was de weg vrij voor een deal met bovengenoemde belangenorganisaties. 

De Friese Milieu Federatie moest Windpark Fryslân in het IJsselmeer accepteren, maar kreeg er (voorlopig) een windmolenvrije Afsluitdijk voor terug. Met steun van het bewonersverzet op de kop-Afsluitdijk (Hou Friesland Mooi) kon een ,,eerlijk zullen we alles delen” campagne op touw worden gezet. En ineens was er ook ruim baan voor de opschalingsambities in de Friese landbouw, samengebald in Platform Duurzaam Fryslân. 

Met zijn lobbyvriendelijke handelwijze heeft Konst echter wel de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân aan de kant geschoven, die in een motie van 27 juni 2013 uitdrukkelijk de mogelijkheid van windmolens op de Afsluitdijk open wenste te houden. De geplande capaciteit op de kop-Afsluitdijk had immers, theoretisch, heel goed op de Afsluitdijk kunnen worden ondergebracht. Maar aansturen op die mogelijkheid had het college van Gedeputeerde Staten op ramkoers gebracht met de Friese Milieu Federatie en de Waddenvereniging. Een park in het IJsselmeer én molens op de Afsluitdijk had voor deze organisaties een dubbele domper betekend. 

Het tekent de macht van de milieulobby - of de zwakte van dit college - dat PvdA, FNP en CDA liever de halve plattelandsbevolking van Noordwest- en Noord-Fryslân op de kast jagen dan dat zij de Waddenvereniging de voet dwars zetten. Wellicht dat daar in de vergadering van Provinciale Staten van 18 juni, als besloten wordt tot plaatsing van 530,5 megawatt, nog even over kan worden nagepraat.


.