vrijdag 30 mei 2014

Fryslân: zet een groot 'zonnefonds' op met inkomsten uit windenergie

De inkomsten uit energiebelasting op de elektriciteit die straks door windmolens in Fryslân wordt geproduceerd, zouden ten goede kunnen komen aan een groot ‘zonnefonds’ voor de snellere ontwikkeling en toepassing van wérkelijk duurzame energie, zoals zonne-energie, aardwarmte en ‘blue energy’. 

In zo’n fonds zou ieder jaar zo’n 115 miljoen euro kunnen vloeien: méér dan het totale bedrag waarover het pas opgerichte provinciale Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) nu eenmalig beschikt. Realisering van de Rijkstaakstelling van 530,5 megawatt in Fryslân levert de Belastingdienst straks immers jaarlijks maximaal 115 miljoen euro op via de energiebelasting die kleinverbruikers voor elektriciteit betalen. 

Nu Provinciale Staten zich gedwongen voelen om pijnlijke keuzes te maken over de plaatsing van landschapsvernielende windmolenparken op land en een natuurbedreigend windmolenpark in het IJsselmeer, is het tijd dat de Friese politiek in het offensief gaat en zich niet louter beperkt tot discussies die slechts verliezers zullen kennen. Windenergie is immers amper ‘groen’ te noemen, draagt nauwelijks bij aan de gewenste reductie van CO2-uitstoot, kost miljarden aan subsidiegelden en is en blijf uiterst impopulair onder de bevolking. 

Dat neemt niet weg dat ‘wij’ op termijn een transitie moeten maken van fossiele bronnen naar duurzame bronnen. Zon, aarde en water zijn daarbij veel betere alternatieven dan windmolens. Fryslân kan in die ontwikkeling een eigen gezicht laten zien door het initiatief te nemen en er bij het Rijk op aan te dringen – eventueel samen met andere provincies – dat de enorme belastinginkomsten uit windenergie voortaan ten goede zullen komen aan onderzoek naar en investeringen in alternatieve energie-opwekking. 

In dat geval biedt de plaatsing van windmolens nú daadwerkelijk uitzicht op schone energie in de toekomst. In dat geval krijgen we wérkelijk wat terug voor de aantasting van ons landschap. Wetsus in Leeuwarden en experimenten met blue energy langs de Afsluitdijk zouden op deze manier belangrijke impulsen kunnen krijgen. 

Duidelijk is wel dat de provincie in bovenstaand scenario zeker níet met FSFE-geld moet willen participeren in Windpark Fryslân. Veel beter is het om overspannen doelstellingen zoals ,,16 procent duurzame energie in 2020 in Fryslân” nu snel op te geven en in te ruilen voor een traject dat duurzaam op de toekomst gericht is in plaats van op window dressing op de korte termijn. 

Om te beginnen zou de provincie met steun van het FSFE een brede maatschappelijke en vooral democratische discussie kunnen opstarten over schone energie, die anders dan in het huidige Fryslân foar de Wyn-drama niet wordt georganiseerd door belangengroepjes.

En nu heb ik de woorden '2018' en 'mienskip' nog niet eens laten vallen.


.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten