donderdag 31 maart 2011

Fotografy: portfolio yn De Moanne

It kommende nûmer fan it algemien-kulturele tydskrift De Moanne, dat op 9 april yn 'e bettere boekhannel en by de abonnees yn de bus leit, bringt in portfolio mei fjouwer fan myn foto's. Under oaren dizze 'Russyske fantasy', in opname fan de haven fan Lauwerseach makke op in kâlde jûn yn septimber ferline jier:


www.flickr.com/photos/abedevries

woensdag 30 maart 2011

Rynk Bosma oer Sprankeskyn

Yn Wijd & Zijd, 30 maart 2011:

"(..) Eind vorig jaar verscheen van Abe de Vries de dichtbundel Sprankeskyn. Een werk van 96 bladzijden waarin ook vertalingen van mondiale grootheden als Rainer Maria Rilke, Pablo Neruda en Osip Mandelstam zijn opgenomen. De fraaie fotografie in deze dichtbundel is eveneens van de dichter zelf.

Voor Abe de Vries is het deels een uitstapje naar een voor hem terra incognita, de bijbel. Voor iemand uit een 'rood' nest in Wijnaldum een gewaagde onderneming.

De indeling van de bundel lijkt duister: Pison, Gihon, Hiddékel en Perath. De vier rivieren die ontsproten uit de Hof van Eden in het bijbelboek Genesis. Als lezer hoef je niet alle lagen en beweegredenen van de auteur te doorgronden om onder de indruk te raken van het fantastische, associatieve, beeldenrijke taalgebruik van de dichter. Sprankeskyn is de titel, met het Friese woord spranken in de dubbele betekenis van sterren en vonken. Het dekt de lading in ruime mate, want de woorden spatten als vonken van het papier.”

UPDATE: Sjoch ek op de site fan Wijd & Zijd, mei foto.

zaterdag 26 maart 2011

Tim yn LC

In leuk stik fan sjoernaliste Lieke van den Krommenacker yn de Leeuwarder Courant fan hjoed, mei in prachtige foto fan Bart Homburg.(..) "Zijn leven staat vrijwel geheel in het teken van de viool. Maar om het weekeinde zijn hij en zijn broertje Luuk (9) bij hun vader in Oudebildtzijl. Dan gaat de viool een moment aan de kant, is er even geen heen en weer gevlieg tussen Zaandam, Utrecht en andere steden waar Tim optreedt. 'In Friesland zijn we veel buiten, in de natuur. Lekker spelen in de weilanden en de bossen'." (..)


Foto: Bart Homburg

zaterdag 19 maart 2011

Tim yn Paradiso Amsterdam en live op Nederlân 3

Tim docht op moandei 28 maart mei oan De Gekste Dag, in trije oeren duorjende show yn Paradiso, dy’t live útstjoerd wurdt troch VARA en BNN. Hy sil op fioele in liet begeliede fan Claudia de Breij. It optreden fan Tim is regele troch it Jeugd Cultuurfonds.

www.degekstedag.nl

De Gekste Dag steunt het Jeugd Cultuurfonds, Jeugd Sportfonds, Nationaal Ouderenfonds en Alzheimer Nederland.


"De Gekste Dag is een positieve manier om geld in te zamelen: we gaan nu eens lachen voor het geld! Tijdens de maand maart worden er in het hele land gekke en grappige acties georganiseerd door bekende en onbekende Nederlanders. Tijdens een drie uur-durende liveshow op 28 maart gaat heel bekend en komisch Nederland met de billen bloot voor het goede doel. De Gekste Dag is een programma van de VARA en BNN.

De uitzending is op maandag 28 maart van 20:00-23:00 uur en zal gepresenteerd worden door Claudia de Breij, Brigitte Kaandorp, Thomas van Luyn, Valerio Zeno, Sophie Hilbrand, Patrick Lodiers en Frank Evenblij. Met humor redden wij de wereld. Of in ieder geval ons eigen land! Want heel veel ouderen en jongeren in Nederland leven in een sociaal isolement. De Gekste Dag gaat daar m.b.v. de bijdrage van alle Nederlanders, zowel met humor als met geld, verandering in brengen."

woensdag 16 maart 2011

Gilels spilet Bach, Prelude yn B mineur

Trinus Riemersma (1938-2011)


Fers 10


de pommeranten dêr fersjochst dy op
de mannen mei de rûme blik
de ferljochten de jovialen
de skouderhuffers
de sprekkers foar frede
ûntwapening oekûmene
de striders foar it gemien belang
kut
as se noadich haste
dan blykt dyn eigenbelang
net ta it gemien belang te hearren
d.w.s. de mannen kinne gjin foardiel
út dyn saakje helje
dat bringt har neat tichter
by de begearde post
(haadredakteur, âlderling
riedslid rektor ynspekteur
keamerlid direkteur)
dat algemiene belang
is kamûflearre eigenbelang
tink marris oan de glêde manûvrearders
dyn maten fynst net by de pommeranten
mar by de kwerulanten
de maatskiplik mislearren
de jonges dy’t yn it ferdomhoekje steane
mar hear it evangeelje fan ’e wraak
- wat troch it minskdom fersmiten wurdt
is troch God útferkard -
knoop dat yn jim ear
kutkristenen en arrivearre sosjalisten

maandag 14 maart 2011

Martha Bosch sings Weromkommer yn it ûnlân

'Jonge violist Tim de Vries speelt sterren van de hemel'

OOSTZAAN, 13 maart - Afgelopen zaterdag vond het 98e Kaarslichtconcert in de Grote Kerk plaats onder auspiciën van Kunst in de Oostzaanse Kerk (KIOZK). Het concert werd mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Muziekinstrumentenfonds. Het concert werd op werkelijk prachtige wijze
geopend door de bijna 11-jarige Tim de Vries. Deze jonge knul speelt al vanaf zijn zevende viool en maakt een stormachtige carrière door. Op zijn achtste won hij de derde prijs op het Jan Pasveer Concours (2009) en op zijn negende de tweede prijs. Tim spiest de een na de andere prijs aan zijn strijkstok, zo goed is hij. En het eind is hopelijk nog niet in zicht. Gisteravond speelde hij twee stukken, waarvan een nogal complex stuk van een Nederlandse componist. De goed gevulde kerk werd in vervoering gebracht.(..)

Bron: www.beeldvaneendorp.com

zaterdag 12 maart 2011

Tim yn foarprogramma keamermuzyk-konsert Oostzaan

Fioelist Tim de Vries (10) en pianiste Hilde Stolker spylje fannejûn yn de Grutte Tsjerke fan Oostzaan yn it foarprogramma fan it keamermuzyk-ensemble fan Julija Hartog (fioele), Johan van Iersel (sello) en Reineke Broekhans (piano). Tim en Hilde spylje wurk fan Hans Cox en Leo Portnoff, it trio bringt Schubert, Debussy, Rachmaninof en Brahms.

Julija Hartog is sûnt 2000 earste fioeliste fan de Radio Kamer Filharmonie. Johan van Iersel is plakferfangend solosellist by it Koninklijk Concertgebouworkest en Reineke Broekhans is dosinte oan it Rotterdams Conservatorium. Tim de Vries studearret oan de Academie Muzikaal Talent, Hilde Stolker is oan de AMT ferbûn as dosinte en begeliedster.

It konsert wurdt organisearre troch de stichting KIOZK (Kunst In de Oostzaanse Kerk) yn gearwurking mei it Nationaal Muziekinstrumentfonds. Tim spilet op in Wilhelm Paul Kunze-fioele út 1930, dy’t er yn brûklien hat fan it Nationaal Instrumentenfonds.

De tsjerke giet om 19.30 oere iepen. 

vrijdag 11 maart 2011

Krekt ferskynd lústerboek mei alle bondele gedichten fan Abe de Vries, 2002-2010: Dy't in hûs fynt op 'e wyn


Abe de Vries (1965) is ien fan de produktyfste dichters fan it lêste desennium. Yn syn fersen slacht er brêgen tusken tichtby en fier fuort, it noarden fan Fryslân en it easten en suden fan Europa, tradysje en fernijing, Fryske poëzij en wrâldliteratuer. Yn 2005 waard him foar syn twadde dichtbondel de Gysbert Japicxpriis takend.

Dizze útjefte befettet alle gedichten en oersettingen út de bondels De weromkommer yn it ûnlân (Bornmeer 2002), In waarm wek altyd (Bornmeer 2004), Under fearne goaden (Bornmeer 2006), Fangst fan 'e demoandolfyn (Bornmeer 2008) en Sprankeskyn (Friese Pers Boekerij 2010). De fersen wurde foardroegen troch de dichter sels.

“Dizze tekens fan de weromkommer steane yn it lân as reklamebuorden by de diken lâns, boadskippers fan pikefel om mem en taal en lân.” (Tsjerk Veenstra)

“Abe de Vries wie foar my in iepenbiering. Fan de nijste lichting haw ik syn stjer it heechst.” (Eppie Dam)

“Hoewel zijn Friese achtergrond in veel gedichten (...) het decor vormt, blijft De Vries daar bepaald niet nostalgisch of romantisch in steken en spelen ook Oost-Europa of een warm Italië of Griekenland een rol. Hij snijdt in prachtige beelden en rijke taal universele thema’s aan, zoals de verhouding tussen (eigen) verleden en heden.” (Jelle van der Meulen)

“De Vries schrijft poëzie die, letterlijk, van alle tijden is. Imponerende verzen, in een poëtische spreektaal, die nergens verslapt.” (Chrétien Breukers)

“Mar it dichterskip fan Abe de Vries, mear yn it bysûnder syn bondel In waarm wek altyd, stekt troch toan, tematyk en behearsking sa opfallend boppe it meanfjild fan ’e hjoeddeiske Fryske poëzij út dat wy him unanym en mei in protte nocht en wille foar de Gysbert Japicxpriis 2005 foardrage.” (Michaël Zeeman, Klaas van der Hoek, Jitske Kingma)

Omslach en foto: Abe de Vries

ISBN:
9789461495259

ISBN cd-versie:
9789460380532

Spyltiid: 4 oeren 34 minuten

Priis: 16,50

Bestelle of dellade:
http://www.luisterrijk.nl/luisterboek/1378/dyt-in-hus-fynt-op-e-wyn.