dinsdag 27 mei 2014

Windboeren kopen drie dorpen om bij Harlingen

Dankzij PvdA, CDA en FNP is Fryslân omgetoverd in een boerenbananenrepubliek 

Drie boeren uit Wijnaldum en Midlum, K. Tigchelaar, W. Bruining en W. Kroon, hebben dorpsbelang Wijnaldum een jaarlijkse vergoeding van duizenden euro's aangeboden in ruil voor steun aan hun windmoleninitiatieven Harlingen Seedyk en Riedpolder. 

Dat heeft de Feartfisk, die in Wijnaldum heeft leren zwemmen, through the grapevine vernomen. Midlum krijgt al een jaarlijkse vergoeding van de heren vanwege hun reeds bestaande park in de Riedpolder. Ook Wijnaldum en Herbayum wordt, nu die molens volgens plan zouden moeten worden opgeschaald, een dergelijk bedrag aangeboden. Het bij Fryslân foar de Wyn ingediende en als 'A-plan' gewaardeerde initiatief meldt: ,,Ook de dorpsbelangen van de drie omliggende dorpen Wijnaldum, Midlum en Herbayum krijgen een vergoeding. Zie hiervoor bijlage 5. Deze bijlage is een vertrouwelijke bijlage."

In het plan Harlingen Seedyk van Bruining en Tigchelaar, eveneens een 'A-plan', zijn vijf of zes windturbines voorzien van 3,2 MW elk, ingetekend tussen de Harlinger industriehaven en Roptazijl langs de deltadijk. Op deze locatie bevindt zich ook een van de kleiputten van It Fryske Gea, een beschermd natuurgebied. Voor het park Riedpolder is een opschaling voorzien bestaande uit vijf turbines van elk 3 MW. Twee van de vijf komen in eigendom bij Bruining en Tigchelaar, de andere drie bij Kroon. Deze laatste heeft enkele jaren geleden een stichting opgericht om verenigingen in Midlum te ondersteunen met gelden uit zijn windmolens. 

Voor wat het betreft het windpark Harlingen Seedyk is het de bedoeling om omwonenden en inwoners van Harlingen, Midlum en Wijnaldum de mogelijkheid te bieden om te participeren middels het kopen van aandelen. Onderzocht wordt ook of er een coöperatie kan worden opgericht waarin men zich kan inkopen. 

Bruining en Tigchelaar schermen in hun plan bij de zeedijk met overleg met de Waddenvereniging, die niet onwelwillend tegenover hun initiatief zou staan. Ik durf te wedden dat het trio windondernemers de bevolking niet heeft verteld dat de winsten uit elf megamolens maximaal zo'n 1,5 miljoen euro per jaar bedragen? Vergeleken bij zulke cijfers zijn de dorpsvergoedingen maar kraaltjes en spiegeltjes.  

Als straks een ondernemer een kerncentrale wil bouwen in de Harlinger haven, zou de provincie dan ook staan te juichen over het op een dergelijke manier ronselen van steun onder de plaatselijke bevolking? Of als er een bedrijf komt dat in Fryslân naar schaliegas wil boren?

Het is werkelijk ongehoord dat deze praktijken momenteel in de hele provincie plaatsvinden onder de ogen van, en zelfs met goedkeuring van, Provinciale Staten. De politiek heeft zichzelf handelingsonbekwaam verklaard in het windenergiedossier en laat onder het mom van ‘draagvlakonderzoek’ naar windenergie het geld regeren, daar komt het in feite op neer. 

Dankzij PvdA, CDA en FNP is Fryslân omgetoverd in een boerenbananenrepubliek. Het is te hopen dat de Harlinger gemeenteraad - die zich in 2012 al uitsprak tégen nog meer windparken in de gemeente - binnenkort een ferm ‘nee’ zal laten horen tegen zowel de plannen als deze wanstaltige corruptie.


.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten