vrijdag 9 mei 2014

Dubbele petten in Friese windenergie

LEEUWARDEN – De provincie Fryslân laat zich op het gebied van windenenergie adviseren door een organisatie die niet aan de eis van bestuurlijke transparantie lijkt te kunnen voldoen. Een van de voortrekkers van Fryslân foar de Wyn, Johannes Houtsma van het Platform Duurzaam Fryslân, heeft zelf met een eigen financieel bedrijf over windenergie-initiatieven geadviseerd. 

Dat deed hij met zijn onlangs uit het Handelsregister uitgeschreven financieel adviesbureau DaVinci Finance, onder meer in opdracht van het door de gemeente Ferwerderadiel opgezette investeringsfonds Lokale Energie Ferwerderadiel (LEF). Maar zijn bedrijf heeft ook andere investeerders in windenergie adviesdiensten verleend. DaVinci Finance was naar een eigen opgave ,,gespecialiseerd in de financiële vraagstukken die verband houden met duurzame energie”, onder meer met betrekking tot mestvergisters, zonnepanelen en windmolens. 

Houtsma maakt samen met Hans van der Werf (Friese Milieu Federatie) en Albert Koers (Stichting Hou Friesland Mooi) deel uit van de zogenoemde ‘Regiegroep’ van Fryslân foar de Wyn, waarin hun respectievelijke organisaties samenwerken. Fryslân foar de Wyn inventariseert momenteel waar in Fryslân kansrijke initiatieven voor windenergie op land bestaan. Het is de bedoeling dat een onafhankelijke Commissie van Advies na de zomer een advies zal uitbrengen aan de provincie over plannen die volgens haar in aanmerking komen voor realisatie. 

Volgens de eigen regels van Fryslân foar de Wyn (zie www.fryslanfoardewyn.nl) mag de Regiegroep zich ,,uitsluitend op het proces” richten en mogen zij ,,individuele initiatieven niet ondersteunen”: ,,De Regiegroep mengt zich dus niet in (discussies over) individuele projectvoorstellen.” Zij moet ,,neutraal blijven” als het gaat om concrete initiatieven. Fryslân foar de Wyn ontving van 1 februari tot 31 maart 2014 ingediende plannen voor de bouw van molens. Het adviesbedrijf van Houtsma werd evenwel pas op 9 maart uitgeschreven uit het Handelsregister.  

Houtsma is directeur cq. maat cq. mede-eigenaar, behalve van DaVinci Finance, van Houtsma BV, van de beleggingsvennootschap Hessel van Skylge en van Frisian Investors BV. Daarnaast is hij commissaris bij Helwa Wafelbakkerij BV te Hallum. Op de voorlichtingsbijeenkomst van LEF afgelopen woensdag in Hallum werden de verschillende koekfabrieken in Hallum expliciet door LEF genoemd als mogelijke belanghebbenden bij de bouw van nieuwe windmolens in Ferwerderadiel. Eigenaar Hellema van Helwa heeft bij gemeente en provincie meermalen aangegeven windmolens te willen bouwen voor de Hallumer fabrieken. 

Fryslân foar de Wyn werd eind 2013 opgericht als lobby-organisatie om meer windmolens op het Friese vasteland te realiseren. Zij vond het toen nog geplande windpark in het IJsselmeer ,,niet passen bij aard, schaal en omvang van onze provincie” en pleit sindsdien voor de realisatie van windenergie op land om aan de Rijksopdracht van 530,5 megawatt te voldoen.


.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten