zondag 25 mei 2014

Tientallen kritische rapporten over windenergie

Een overzicht van tientallen kritische rapporten over windenergie geeft deze site. Voor wie nog steeds niet uitgelezen is, hier een paar hoogtepunten:

De nationale windmolenrisicokaart voor vogels, Vogelbescherming Nederland, 2009
Adviseert het windmolenvrij maken cq. houden van onder meer de gehele Friese kustregio Waddenzee-IJsselmeer, kop-Afsluitdijk, Friese Merengebied, Lege Midden en de regio Wolvega.

Nora Méray, Wind and gas. Back-up or back-out, that's the question, Clingendael Energy Programme Paper, december 2011
,,The effectiveness of wind power to reduce CO2 emissions is directly related to the level of CO2 prices. In today’s energy market with low CO2 prices, new installed wind power tends primarily to replace gas-fired power, resulting in limited CO2 reduction, and thus becomes an expensive and less effective way of reducing CO2 emissions." (p. 12)

KBA structuurvisie 6000 MW windenergie op land, Centraal Planbureau Notitie, 14 juni 2013
,,De maatschappelijke kosten en baten van het project om 3500 MW aan windenergie op land bij te plaatsten zijn ongeveer met elkaar in evenwicht, afgezien van gevolgen van het mogelijk niet halen van de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie en potentieel grote effecten voor het landschap. De onzekerheden zijn echter groot. Daarnaast is dit neutrale saldo de som van een negatief saldo aan het begin en een positief saldo na een aantal jaren. Op basis van de KBA concludeert het CPB dat uitstel van het project met ongeveer 5 jaar maatschappelijk gezien de beste optie is." (p. 1) 


.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten