maandag 15 april 2013

Woansdei yn it Friesch Dagblad: Roomsker as de paus

Woansdei yn it Friesch Dagblad wer in Skroeier, oer bedriuwen dy't op basis fan taal diskriminearje. Under mear de Kiosk fan de NS yn ‘in grut Frysk plak’ komt op it aljemint. Soene de foarljochters fan de spoarwegen no oeroeren draaie om wat krom is wer rjocht te praten? En o, hoe is it oars mei de website fan de Provinsje?  

“In fergese tip foar deselden: sjoch ris op de offisjele webside fan de Provinsje Fryslân. Liket it bedriuwslibben minsken te ferbieden om Frysk te praten tsjin klanten, de Provinsje fynt it sels net iens de muoite wurdich om de befolking yn de eigen taal ta te sprekken! Moatte wy de NS no oanklage? Of krekt de Provinsje? Dy ferberget him op de webside achter Nederlânske teksten mei de earste alinea yn it Frysk. Oersettings kinne oanfrege wurde... Roomsker as de paus wêze; dat kinne wy fan in NS net freegje.”

1 opmerking:

  1. Skande, skande, skande. Ik wol myn belestingoanjefte no perfoarst ek yn it Frysk dwaan!!

    BeantwoordenVerwijderen