zondag 15 juni 2014

Dossier Wynenerzjy op de Feartfisk / Dossier Windenergie op de Feartfisk

Dossier Wynenerzjy / Dossier Windenergie, de Feartfisk, 7 maaie - 20 juny:

Hooplik sit de kont yn de broek fan Jan Visser dêr ek néi de fakânsje noch

Tjerk Voigt #PvdA-Fryslân #FAIL

Vergeet die CO2-besparing: zelfvoorziening op energiegebied maakt windmolens noodzakelijk

Provinciale politiek in een parallel universum

Dertien tips voor Provinciale Staten in het windmolendebat van Zwarte Woensdag

Geluidsfraude met de groeten van uw provincie

Initiatiefnemers 'Hege Hearen' bedriegen omwonenden

Dorpsmolendorp Kûbaard tegen megaturbines

Provinciale Staten moeten zich sterk maken voor 'maatwerk'

Hoe Fryslân werd verkocht op de Afsluitdijk

Hoge Friese milieu-ambtenaar betrokken bij windmolenlobby

Mienskip? Twaspjalt!

Windmolenverzet: wat te doen ná Zwarte Woensdag? 

Sanering van oude molens: lippendienst aan Anita's 'goud fan Fryslân'

Milieubeweging kan nieuwe discussie over kernenergie niet langer uit de weg gaan

Morele claim in discussie over windenergie is bespottelijk

Protestgroepen verenigen zich in Noord-Friesland TegenWind

Democratische winst: LEF stapt uit windmolenplannen

Friese windmolens compenseren verhoging maximumsnelheid van 2012

De troostchocolaatjes in het huwelijk tussen pastelgroen en braaf geld

'Hét unieke herkenningspunt voor Leeuwarden en Fryslân'

Windpark A7: van schoolvoorbeeld tot splijtzwam

'Feel the Night' fan de megamûnen - Lwd2018 en Fryslân foar de Wyn

Burgerinitiatief kan uitkomst bieden in windmolendrama

Hayo, geef mij mijn Afsluitdijkmolens terug

Windhandelaar A. de Wolff fantaseert erop los

De zeven uitgangspunten voor plaatsing van windmolens in Fryslân

Fryslân: zet een groot 'zonnefonds' op met inkomsten uit windenergie

Wynenerzjy yn Fryslân: in polityk-bestjoerlik probleem (Eeltsje Hettinga)

Nooit meer slapen in Arum en Achlum

Het nattevingerwerk van Fryslân foar de Wyn

Gezamenlijk verzet in noorden van Fryslân tegen windmolens

Iepen brief oan de folksfertsjintwurdigers fan Fryslân (Doete de Groot, Aksjegroep Ferwerderadiel Tegenwind)

It Fryske gea

Gedeputeerde Staten adviseren paal en perk te stellen aan de windhandel-bonanza in Fryslân?

Windboeren kopen drie dorpen om bij Harlingen

Is de Friese Milieu Federatie een loer gedraaid door de windhandel?

Tijd om te breken met Fryslân foar de Wyn

Tientallen kritische rapporten over windenergie

Friese natuurclubs 'vergeten' eigen studie naar windenergie 

Italiaanse toestanden bij Fryslân foar de Wyn

De radiostilte van de Waddenvereniging

Fiscus is grootverdiener aan 'groene' windenergie

De idiotie van windenergie

Fjouwer natuergebieten It Fryske Gea bedrige troch wynmûnen

Gemeenten: megawatts per vierkante kilometer 

Voor Apotheker is de Bouhoeke het Afrika van Fryslân

Ook zo'n zin in een potje windmolenschuiven? (2)

Ook zo'n zin in een potje windmolenschuiven?

Windenergie in Fryslân: een succesvolle lobby? 

Provinciale Staten, bezint U

Friese besluitvorming over windenergie een klucht (Eeltsje Hettinga)

Draagvlakmetingen van Fryslân foar de Wyn zijn een farce

Windmolens maken grondeigenaren miljonair

De windhandel bepaalt z'n eigen spelregels

Windhandel in Noord-Nederland - Familieclans, belangenverstrengeling, intimidatie (Eeltsje Hettinga)

Wat vindt de FNP eigenlijk van windenergie in Fryslân?

Heeft de provincie al betaald voor windenergie bij Burdaard?

Wyn en fearren. Fryske wynenerzjylobby op paad mei spegel en kraaltsjes (Eeltsje Hettinga)

39 Lytse boargeroarlochjes, 39 lytse omkeaptrajektjes / 39 kleine burgeroorlogjes, 39 kleine omkooptrajectjes 

Wa hat it LEF en ferneatigje it histoaryske dikestelsel? / Wie heeft het LEF om het historische dijkenstelsel te vernietigen? 

De moaiwaarpolitikus 

Dubbele petten in de Friese windenergie 

Waarom op land, als het op de Noordzee kan?   

Corruptie, postcodeloterij en windenergie 

Wild-West in de Ferwaaieradeelster windhandel 

Earm Ferwaaieradiel 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten