donderdag 5 juni 2014

Friese windmolens compenseren verhoging maximum snelheid van 2012

Nog even iets over onze fijne overheidsbeleid ten aanzien van de zo vurig gewenste inspanningen op het gebied van ,,duurzame energie”. 

Laten we even aannemen dat windmolens inderdaad de CO2-uitstootbesparing opleveren die ze geacht worden op te leveren. Wat niet zo is, ze veroorzaken helemaal geen CO2-uitstootbesparing, maar dit terzijde. 

In 2012 werd in Nederland de maximumsnelheid op veel snelwegen verhoogd van 120 km/u naar 130 km/u. Dat had enkele effecten. Ten eerste gingen de auto’s per kilometer meer CO2-uitstoten. Ten tweede werden er meer autokilometers afgelegd omdat autorijden aantrekkelijker werd. Dat alles heeft een extra CO2-uitstoot in Nederland veroorzaakt van 400.000 ton per jaar. 

Ik zuig dat niet uit mijn duim, het cijfer komt van Rijkswaterstaat

Eens kijken hoeveel CO2-uitstoot die 530,5 MW aan molens moeten besparen die Fryslân tussen nu en 2020 moet bouwen volgens de Rijkstaakstelling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland schat de CO2-uitstootbesparing van één moderne 3 MW molen op 2400 ton per jaar, vergeleken met een moderne gasgestookte energiecentrale. Dus 530,5 MW aan windenergie levert, even puur theoretisch, een besparing op van 424.000 ton per jaar. 

Hé, dat is maar een paar luttele tonnetjes meer dan de extra uitstoot door die snelheidsverhoging op de snelwegen van 2012…. 

Het punt is dan ook nog ’s dat op elk van die 177 in Fryslân te plaatsen 3 MW-molens een jaarlijkse subsidie komt te zitten van zo’n 250.000 euro, totaal voor de Friese Rijkstaakstelling dus ca. 44 miljoen euro. 

Misschien moet gedeputeerde Hans Konst nu snel naar Den Haag in zo'n provinciale Audi A4 om uit te leggen dat de maximumsnelheid rap weer terug naar 120 km/u moet? Twee voordelen: die windmolens hoeven dan helemaal niet meer, en Fryslân mag als beloning voor het lumineuze idee 44 miljoen euro investeren in werkelijk duurzame energie. Tjonge zeg, dat is ongeveer de helft van het vermogen van het net opgerichte Fûns Skjinne Fryske Enerzjy...

Zo maar doen dan?.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten