vrijdag 20 juni 2014

Tjerk Voigt #PvdA-Fryslân #FAIL

,,Namens de PvdA maakte woordvoerder Tjerk Voigt zich hard voor een duurzaam Fryslân. Als partij willen we namelijk niet meer afhankelijk zijn van fossiele en vervuilende energie.” 

Tjong. Die Tjerk Voigt. Een ,,duurzaam Fryslân” maar liefst. Als partij. Daarom vergaderen hij en z’n collega’s ook zo graag in die fossiele energieslorper van Albert Speeriaanse proporties aan de Tweebaksmarkt en niet gewoon bij Wouters in het bovenzaaltje. Laat Mr. Duurzaam Fryslân, Hans Konst, ook van uw eigenste PvdA, zich eigenlijk al vervoeren in een elektrisch cq. hybride karretje, of staan die glanzende Audi A4’s nog altijd te stinken voor de provinciepoort? Het punt is dat Tjerk Voigt ongeveer 200 jaar oud moet worden, willen hij en zijn partij niet meer afhankelijk zijn van olie en gas. Voorlopig zullen zijn PvdA-molentjes in 2020 maar liefst ergens tussen de 2 en de 4 procent van de nationale energiebehoefte dekken. Willen is kunnen, maar niet bij de PvdA. 

,,Inwoners van Fryslân moeten zeggenschap hebben over de opbrengsten uit windenergie.” 

Simpel te regelen, Tjerk. Verlaag de provinciale belastingen navenant voor iedere burger, of kom met een eindejaarstoeslag, klaar is Kees. Maar nee, de PvdA fantaseert dat al die Friese dorpskolchozen zichzelf te grabbel gaan gooien voor een graai in de snoepdoos van de socialistisch gesanctioneerde windbuilenhandel. Mooi niet dus. Het Fryslân foar de Wyn-proces is ondanks alle spiegeltjes en kraaltjes een reeds gezonken tjoeki-tjoeki-stoomboot: één groot draagvlakfiasco. Tjerk, is dat te ingewikkeld om uit te leggen in je PvdA-Nieuwsbrief?
  
,,Daarnaast wil PvdA Fryslân dat oude molens opgeruimd worden zodat overlast wordt aangepakt en verrommeling van het landschap tegengegaan wordt.” 

Zo is het: óf je wilt politicus zijn, óf je vertelt de waarheid. Overlast? Vertel! Van die dertigmeter-Lagerweytjes bij uw buurman de boer? Wij als nooit, ooit nog PvdA-lid lachen ons een kriek. Tjerk Voigt trekt ten strijde tegen overlast en verrommeling met clusters 165 meter hoge megamolens in heel Noord- en Noordwest-Fryslân! Dat wij dit strategische meesterplan niet zelf hebben bedacht. Anita draait zich om in haar graf. 

,,Waar de windturbines in de toekomst moeten komen te staan, kan nu nog niet worden bepaald. Daarvoor moeten we de onderzoeksresultaten van Fryslân foar de Wyn afwachten.” 

Onderzoeksresultaten? Dat wachten kon wel 's lang gaan duren. De PvdA denkt dat Fryslân foar de Wyn onderzoek doet. Volgens de rest van ons schrijven ze gewoon in een huishoudboekje op welke boer z’n zwarte geld graag wil windmolenwitwassen in een opschalingscluster, dat is alles. Moeilijke vragen stellen, ho maar. Plannen beoordelen, vergeet het. Iets controleren, ben je gek. Als je koeien melkt, bieten trekt, blauwe ogen hebt en het woord ,,duurzaam” drie keer achterelkaar foutloos op kan boeren is dat al méér dan genoeg voor een A-status. En Tjerk Voigt vindt dat allemaal prima, want volgens hem is de PvdA op aarde gezet om op de grote bult mee te schijten. Zo lang de stront maar groen ruikt. 


(Bron: Nieuwsbrief PvdA-Fryslân, 20 juni 2014)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten