zondag 15 juni 2014

Initiatiefnemers 'Hege Hearen' bedriegen omwonenden

Geluidsrapport niet openbaar

Het windmolenplan ‘Hege Hearen’ tussen Oude Leije en Marrum heeft wat geluidsoverlast betreft een veel grotere invloed op de omgeving dan de initiatiefnemers de bevolking willen doen geloven. Op dinsdag 17 juni wordt het plan op een informatiebijeenkomst van Fryslân foar de Wyn en de initiatiefnemers besproken in Burdaard. 

De initiatiefnemers, een vereniging van de windboeren uit Leeuwarderadeel, hebben omwonenden schriftelijk geïnformeerd over hun plan, onder andere met een bijlage waarin geluidscontouren van het windcluster staan aangegeven. Om de geplande molens is een cirkel getrokken met een straal van 370 meter. In de bijlage staat: ,,De cirkels geven de contouren (370 m) aan van de geluidsbelasting volgens wettelijke normen, uitgaande van een turbinetype met het hoogste brongeluid, dus het qua geluid meest ongunstige turbinetype dat er op dit moment is in de klasse tot 4 MW.” 

Hier is ronduit sprake van boerenbedrog. De wettelijke geluidsnorm voor windmolens op land ligt op 47 dB (jaargemiddelde) en 41 dB (jaargemiddelde ’s nachts). Bij 3 MW-molens (het meest voorkomende type in de Fryslân foar de Wyn-plannen) ligt de 41 dB grens niet op 370 meter, maar op ca. 500-700 meter van de windturbine. Onnodig te zeggen dat wanneer ,,het qua geluid meest ongunstige turbinetype” wordt gekozen ,,in de klasse tot 4 MW” die grens nog verder opschuift. 

Bij het plan Hege Hearen zoals het op de website van Fryslân foar de Wyn staat, is het geluidsonderzoek zoals uitgevoerd door het bedrijf LBP Sight BV niet bijgevoegd. De ,,bijlage 4” waarnaar wordt verwezen, staat niet op de website. Duidelijk is echter dat in het zuiden van de geplande opstelling Alde Leie in de gevarenzone komt te liggen. Hallumerhoek en de bewoning aan de Vijfhuisterdijk bevinden zich zelfs binnen de 500-meter zone. Marrum en Hijum liggen met hun bebouwde kommen net buiten de normgrens. (Zie voor een vergelijkbaar onderzoek de geluidskaart van het inmiddels ingetrokken plan tussen Achlum en Arum.)

De initiatiefnemers van ‘Hege Hearen’ proberen deze feiten in de aanloop naar de informatiebijeenkomst van dinsdag blijkbaar te verdoezelen door een A-4tje met 370-meter cirkels rond te zenden. De bijeenkomst in Burdaard staat overigens ook niet aangekondigd in de rubriek ‘Agenda’ op de beginpagina van de website van Fryslân foar de Wyn vandaag.
.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten