maandag 7 november 2011

VPRO: Gjin subsydzje mear foar literêre tydskriften

Nijs op Tzum.info:

“Vorige week is bekend geworden dat literaire tijdschriften definitief geen subsidie meer krijgen in de toekomst. Vanaf 2013 is er alleen nog maar geld voor digitale initiatieven, aldus de VPRO-radio.

"Eerder dit jaar was er grote commotie (vooral onder tijdschriftredacteuren) over het voornemen van staatssecretaris Halbe Zijlstra om de subsidie voor literaire tijdschriften af te schaffen. Na enig rumoer liet Henk Pröpper (toen nog directeur van het Nederlands Letterenfonds, inmiddels hoogste baas bij De Bezige Bij) weten dat het allemaal niet zo’n vaart zou lopen. Er zou nog zo’n €50.000,- overblijven voor een vijftal literaire tijdschriften. Een aparte subsidie zou er niet meer komen, maar Pröpper gaf aan wel geld in andere potjes te kunnen vinden. ‘Wel maak ik ruimte vrij uit de eigen middelen van het fonds, om met het oog op thema’s als talentontwikkeling, erfgoed, digitale ontwikkelingen en excellentie een aantal belangrijke tijdschriften structureel te blijven ondersteunen,’ zei hij destijds op De Papieren Man.

"Die uitspraak blijkt nu iets te vrijblijvend te zijn. Er zou vorige week een brief aan de redacties van de betrokken tijdschriften zijn gestuurd waarin wordt gemeld dat alleen digitale projecten nog geld krijgen. ‘Papier is dood,’ volgens de VPRO-radio. Op de sites van de diverse gesubsidieerde tijdschriften is tot op heden niets te lezen over deze brief.”

Sjoch ek eardere publikaasjes op seedyksterfeartfisk oer dizze kwesty:

‘It earste salvo – de Moanne hat ynienen grutte plannen op ynternet’
‘Wa wint de lêste euro’s? Ensafh of de Moanne?’
‘Literêre diskusje? Ideeën frege’

It wachtsjen is (noch altyd…) op kommentaar fan de redaksjes fan ensafh en de Moanne.

1 opmerking: