maandag 16 april 2012

Wetterpaad

2 opmerkingen:

  1. Werom kinne wy soks net?
    Ik sjoch itselde asto sjochst, fakentiids wol meer en ik kin it net sa fotografearje. Liz my dat no ris út!!!

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Ik kin wol sizze wat ik moai fyn oan dy foto. De skaden ûnderyn, de opfolling fan beide boppehoeken jouwe in fanselsspekkende omkadering. It wurdt net saai, omdat it net dalik dúdlik is wêr't it sintrum fan de komposysje sit. Oan 'e ein fan dy steiger, de wjerkeatsing fan de sinne of it havengat yn de fierte? Fierder wurkje de peallen en de pealleskaden hast abstrakt. De foto is lyk yn de sinne op makke mei ûnderbeljochting.

    BeantwoordenVerwijderen