donderdag 19 april 2012

De teloargong fan de pleats Nijenhuis tusken Feinsum en Alde LeieFoto's út 2009, noch makke mei myn âlde Canon 300D (it filmke komt fia skriuwster Hilda Talsma, waans pake en beppe noch op it pleatske wenne ha):Geen opmerkingen:

Een reactie posten