woensdag 26 juli 2017

Laureaten Gysbert Japicxpriis dogge net mei

Kultuer is by de provinsje Fryslân ûnderdiel fan marketing. Deputearre Sietske Poepjes docht dêr o sa har bêst foar. Merk Fryslân!

Wilens hawwe de lêste trije Gysbert-laureaten dy't de priis foar poëzij takend krigen, witte litten dat se net oan it manipulearre útferkiezingssirkus om de MARKETINGDICHTER FAN FYRSLAN hinne meidogge. It binne Jacobus Smink (GJ-priis 2013; ,,yn prinsipe wol ik frege wurde"), Anne Feddema (2009; ,,ik fyn it hiel slim dat je sizze moatte wêrom datsto it fral wurde moatst") en Abe de Vries (2005). 

Way to go, Sietske.

3 opmerkingen:

 1. Dichter fan Fryslaan

  sú ik dat wel kanne, sú ik dat wel wille
  un lòfliet skriëve op de deputearde
  dy’t in un rôze òf geel mantelpakje
  un lintsje dwars deur midden knipt

  sú ik dat wel kanne, sú ik dat wel wille
  un flymskerp hekeldicht skriëve
  over un spuitende neptfontein
  in de gemeente Súdwest Fryslaan

  sú ik dat wel kanne, sú ik dat wel wille
  om Wâldpykjes, Kleiklúten & Stadsfòlk
  regelmatech fraaie mankelike poëtise woarden
  op silveren sonnetteskaaltsjes foar te setten

  sú ik dat wel kanne, sú ik dat wel wille
  om met In Memoriam fersen ut leed fan
  Friezen un bitsje te fersachten
  in dagen fan rou en ellende

  sú ik dat wel kanne, sú ik dat wel wille
  de dichterleke ambassadeur weze dy’t um
  à la Kees Fens ut saan út de ogen skriëft
  iedere kear at de aktualiteit der om fraagt

  sú ik dat wel kanne, sú ik dat wel wille
  dichter fan de provinsy Fryslaan wurde
  ik loof der echt gyn malle moer fan
  je wurde ommers gyn dichter, dat binne je

  òf nyt…

  Henk van der Veer


  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik lit dizze gifbeker ek mar oan my foarbygean.

  BeantwoordenVerwijderen