zondag 25 augustus 2013

Kingma StateDe 'Tegenwoordige Staat van Friesland' yn 1786 oer Kingma State by Sweins: "ook de cingel eindigt van de aanzienlyke State Kingma, weleer Kinjum, die voor deezen, volgens Winsemius, galg en rad voerde. Deeze plaats is nog heden in wezen, en bestaat uit een zeer schoon gebouwen hovinge, heden in eigendom toebehoorende aan den Wel Ed. Geb. Heere J.M. van Beima thoe Kingma".

Ofbrutsen 1864; tekening A. Martin, jier ûnbekend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten