vrijdag 23 mei 2014

Fiscus is grootverdiener aan 'groene' windenergie

Niet de windmolenexploitant, niet de grondeigenaar, maar de Nederlandse Staat verdient het meest aan 'groene' windenergie. En wel verreweg. Een moderne windturbine van 3 MW kan de eigenaar maximaal zo’n 150.000 euro winst per jaar opleveren en de landeigenaar vangt rond 50.000 euro per jaar. Maar de Belastingdienst incasseert ca. 650.000 euro per jaar (na aftrek van een SDE-subsidie van ca. 270.000 euro). 

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op de businesscase van een 3 MW turbine die jaarlijks ca. 6.500.000 kilowattuur (o.a. als rendement genoemd op de website van Platform Duurzaam Frylân en in het Biedboek van de stichting LEF) produceert bij 2800 vollasturen (na windfactorcorrectie); verder op een rijksenergiebelasting van 0,114 euro/kwh en een kilowattuurprijs voor de producent van ca. 5 eurocent. 

De winstcijfers voor een eigenaar van een windturbine van 3 MW komen uit een berekenmodel op www.duurzaamflevoland.nl (opsteller: Pascal Weijers, manager bij energieinfrastructuurgigant Joulz en daarvoor manager bij Eneco). 

Vertaald naar de Friese situatie, waarin Gedeputeerde Staten zich hebben verbonden aan de plaatsing van 530,5 megawatt - en gesteld dat dat vermogen zou worden opgewekt met 176, 8 molens van 3 MW elk - gaat het dus om een jaarlijkse plus voor het Rijk van 114,9 miljoen euro. 

Wellicht kunnen Provinciale Staten van Fryslân eisen dat dat bedrag in de ontwikkeling van zonne-energie en ‘blue energy’ wordt gestoken?

Wat opvalt aan de dorpscoöperatievoorstellen van Fryslân foar de Wyn – dat dorpen wil verleiden om deel te nemen in ‘energiecoöperaties’, die dan een deel van de opbrengsten van windmolenclusters kunnen krijgen – is dat die voorstellen niet door private investeerders worden betaald maar door… de Belastingdienst. 

Voor de stroom uit dergelijke corporatiemolens is in het Energie Akkoord 2013 namelijk een verlaagd tarief van de energiebelasting afgesproken. Bijvoorbeeld in het windturbineclusterplan van de stichting Lokale Enerzjy Ferwerderadiel (LEf) wordt de inwoners van de gemeente die worst voorgehouden. Met dank aan de Belastingdienst, die  -  zie bovenstaande - een groot belang heeft bij het stimuleren van windenergie en daar inderdaad ook méér dan genoeg financiële ruimte voor heeft.


.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten