zaterdag 15 maart 2014

'Maar in het Fries mag dat schijnbaar wel'

As ik it goed ha, is Sanne van der Meij studinte Frânsk en Nederlânsk yn Grins, docht se wat digitaals by Filter. Tijdschrift over vertalen en komt se út Dokkum. 

Yn dat tydskrift publisearre se okkerdeis 'In strange kaakline. Over de Friese vertaling van Dan Browns Inferno'. It stikje sil ik mar it measte net fan sizze, want wat in tiid kostet dat wer net, behalve dan dat it sjen lit hoe'n bytsje it Frysk yn tel is by niisneamd tydskrift. Dat ommers oars net docht (dwaan kin?) as de begrutlike taalopfettingen fan guon Fryske Akademy-meiwurkers  nei te papegaaien (mar dat der dan wer nét by seit).

Ik ha in koarte reaksje stjoerd nei de redaksje, dy't ik hjir folgje lit: 

Sanne van der Meij, de schrijfster van een stukje over de Friese vertaling van Inferno, gepubliceerd in uw Filter. Tijdschrift over vertalen, heeft van vertalen wellicht wel maar van het Fries géén kaas gegeten. 

Ze schrijft: "De Vries houdt dus vast aan zijn ‘eigen’ Fries, zonder al te veel rekening te houden met de officiële spelling. Het is ondenkbaar dat iemand een boek vertaalt in zijn eigen Nederlands, maar in het Fries mag dat schijnbaar wel." 

Dat is natuurlijk onzin. Ik hanteer overal "de officiële spelling" - alleen, die officiële spelling laat bij een aantal woorden varianten toe. Zoals bij sommige woorden die zowel met -ie als met -ee kunnen worden geschreven (bijvoorbeeld "hiel" - heel in het Nederlands - en "heel"). 

Het geval wil dat de Fryske Akademy vorig jaar aan Provinciale Staten heeft voorgesteld om 'standaardisering' aan te brengen: keuzes te maken in de gangbare en tot op heden gewoon toegestane dialectvarianten in de schrijftaal. Daartegen is heel veel verzet gerezen, verzet waarvan ik deel uitmaak. Momenteel vindt (nog altijd) overleg plaats tussen provincie, Akademy en kritikasters. 

Ik houd dus helemaal niet vast aan "mijn eigen Fries", ik hanteer een tot op heden toegestane dialectische variant – met opzet, weliswaar. Mevrouw Van der Meij debiteert m.a.w. borrelpraat.

Hoogachtend, ensafierderhinne.

1 opmerking:

  1. Sanne van der Meij brúkt in hur stikky over de oversetting fan "ynferno" 't woord "schijnbaar" ferkeerd. Dat mot neffens mij "blijkbaar" weze.
    Dat sou 'n frommes dat Nederlâns studeert dos wel wete motte.

    BeantwoordenVerwijderen