woensdag 3 juli 2013

Dairy Campus, de getferdairycampusDit is de greidefûgelfitrine yn it kantoar fan Dairy Campus yn Ljouwert. Dy’t goed sjocht, sjocht noch krekt Theunis Piersma stean, heechlearaar Trekfûgelekology yn Grins. Ik ha okkerdeis in fraachpetear dien mei Piersma foar de Moanne. Tipje van de sluier: Hy neamt de Dairy Campus leaver de “getferdairycampus”. Om’t der op dy campus neffens him fierstente min rekkening hâlden wurdt mei ekology en greidefûgels…

Fan de site fan Dairy Campus:

De Nederlandse zuivelketen met haar ruim 18.000 melkveehouders staat voor een grote uitdaging: Werken aan een duurzame ontwikkeling en gelijktijdig haar positie in een globaliserende wereld versterken en uitbreiden. Om deze uitdaging aan te gaan is samenwerking tussen alle spelers in de melk- en zuivelketen cruciaal. Dairy Campus is de plek waar al die spelers samenkomen. Op de plek waar vroeger Nij Bosma Zathe gevestigd was, wordt een unieke plek gerealiseerd. Met 500 melkkoeien, ruim 300 hectare grond en trainings- en vergaderfaciliteiten is Dairy Campus straks een inspirerende ontmoetingsplek voor iedereen die iets met de zuivelsector te maken heeft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten