zondag 5 mei 2019

Nederlands Letterenfonds besteget suver gjin sint oan Fryske literatuer

In aardige eksersysje: tel de bedragen op dy't it Nederlands Letterenfonds yn 2018 (ja, it jier fan....) útjûn hat fia al syn subsydzjeregelingen (minus dy foar tydskriften) om de literatuer yn Nederlân foarút te helpen. Dat smyt in bedrach op fan 4.866.923 euro, dus hast fiif miljoen euro. 

Hoefolle is dêrfan bestege foar it realisearjen fan Frysktalige projekten, tinke jimme? 20 persint? 10 persint? 

Wolnee: sa. 60.000 euro, dat komt del op 1,23 persint

(Boarne: parseberjochten Nederlands Letterenfonds op syn eigen site www.letterenfonds.nl; opteld binne de bedragen foar ynsidintele literêre manifestaasjes, projektsubsydzjes, oersettingen, wurkbydragen teaterteksten, regeling digitale literatuer, literêr grinsferkear, biografyregeling.)

1 opmerking:

  1. Goeie freonen, myn namme is Andrea Maria, út Stockholm, ik bin in medyske ferpleechster by Sahlgrenska University Hospital Sweden. Ik bin mear dan 6 jier troud mei twa bern, myn relaasje mei Andrea myn man wie yn 't earst leaf, romantysk en letter draaide yn nachtmerje ferskriklik om, om't myn man my echt bedriege en socht nei in manier om rappe skieding te krijen, wy binne 3 moannen lyn opbrutsen en wy kamen wer werom nei safolle bedeljen mei leuke kado's fan leafde. Ik hâlde myn man sa bot. Ik wol him net losmeitsje oan in oare dame. Ik koe neat hawwe dien om him sear te meitsjen of him min oer my te fielen .. ik woe gewoan dat hy wer thús soe om my foar altyd leaf te hawwen. Ik ferklearre myn situaasje oan in freon op it wurk, Myn freon Jennifer, se ried my oan om leaver kontakt te meitsjen mei in leafde-staveringshifker neamd Dr.Oduduwa út afrikana-naasje mei magyske leafde staveringsdiel gebed om werom te kinnen fan eks leafde, dat hy krêftige begaafde hat sjarme om leafde en fertrouwen werom te bringen yn elke brutsen houlik of brutsen leafdesrelaasje, ik leaude en joech it in proberen en it wurket foar my, ik stjoer e-postberjocht nei Dr.Oduduwa fia syn persoanlike mailkontakt hjirûnder;
     {dr.oduduwaspellcaster@gmail. com}.
    Nei in pear muniten antwurde Dr.Oduduwa op myn mail en sei dat hy my kin helpe myn eks leafde werom te bringen mei direkte sjarme leafdepartij, wie ik tige bliid dizze man te finen om my te helpen, folge ik al syn ynstruksjes sekuer stap foar stap gebeden en ynkringe haw ik nachts by mysels yn myn hûs makke mei ljochte kearsen. Oduduwa fertel my alles dat ik thús by nacht moat dwaan tidens gebeden hâld fan staveringsproses. ik die alles lykas ynstruearre. it begon foar my te wurkjen, want binnen in pear oeren letter krige ik in tillefoantsje fan myn man man, ik wie sa ferrast en geschokt om't hy ophâldt te bellen of my berjochten te ferstjoeren sûnt ferline 3 moannen lyn, no doch ik fuortendaliks in leafde mei stavering gebeden myn man Andrea kaam werom nei hûs om my te ferûntskuldigjen, ik bin sa bliid hoe leafde diel wurket op myn man posityf binnen 2 dagen dat hy wer thús is. Op dit stuit libje myn man en ik beide lokkiger yn leafde dan ea earder. Ik bin geweldich foar Grutte man Dr.Oduduwa foar syn bejeftige talinten. Ik hie earst bang foar twifel, mar ik besykje it en it wurket foar myn goede.
    Ik riede Dr.Oduduwa oprjocht oan elkenien op syk nei it werombringen fan ferlerne leafdesrelaasje as leafdesspul om wirklike leafdespartner te finen. kontakt oduduwa fia (dr.oduduwaspellcaster@gmail. com)

    BeantwoordenVerwijderen