woensdag 9 maart 2022

De fierweie stim

De beukerskoalle yn Stanytsia Luhanska 
hat in granaatgat yn ’e muorre, dêr’t in helpershân 
mei in earm deroan trochhinne kin. 

In boer yn ’e bloei fan syn libben fersleept 
mei syn kromferroaske hongerwintertrekker 
in oan barrels sketten pânserpersoneeltsje. 

Hâldt er ho foar wodka en augurken, 
rekket er op ’e rin mei syn slavyske tonge, 
siket moedeleas om 't oanbegjin: 

,,Sinjalen, warskôgingen, drigingen”, seit er. 
,,Oan't fjoer it weet oanfette en yn ’e
aljaande ierde ús smeekbeaën ferbletten.”

Sjonge mochten se net mear. Seit er.
Dat publike mozayk yn Pripyat meldt nei 36 jier - 
kreak, kreak - noch in ûnnoflike 0,0149 gray.

Gauris moetsje ik ek in presidint of premier. 
En in wrâldlieder twa-trije, om’t ik op moai snijde 
donkerblauwe maatpakken fertrou. 

,,Kom mei sjitark en kûgels, kom mei Mach 3 
trochbrekkende clusterbomfûgels”, easkje se. 
,,Velociraptors foar ’t effisjintste deadzjen.” 

Ik moetsje myn baboesjka, dy ferjit it measte
yn har blauwyt opferve blokhut – ien fan 
Maria’s goede wurken, of wie it Stalin? 

Alina yn har wite tanktop. En Igor, kamûflearre 
kosmonaut, harkjend nei in fierweie stim 
út in transistorradio-op-batterijen: 

‘Boris Johnson [kreak, kreak] has refused to drop 
visa requirements for [net te ferstean
fleeing the country as [ûnbegryplik] forces 
continued to bombard towns and cities.’

.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten